PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Moravskoslezský kraj>>Programy na obnovu památek Moravskoslezského kraje

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Programy na obnovu památek Moravskoslezského kraje

2. 7. 2019 Propamatky.info: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v roce 2019 podpořil restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Stanislava v Bolaticích. Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v roce 2019 podpořil restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Stanislava v Bolaticích. | Foto: Marek Blahuš – Wikimedia Commons | Licence: CC BY-SA 3.0 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Od roku 2004 kraj pravidelně vyhlašuje Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí. Dalšími tituly podporuje památky nadregionálního významu, propagaci technických atraktivit či revitalizaci veřejného prostoru.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí je určen pro vlastníky historických objektů, které jsou ve špatném technickém stavu a jsou zpřístupněny veřejnosti. Je rozdělen na dva okruhy. První se soustředí na financování údržby, oprav či rekonstrukcí historických staveb. Druhý okruh podporuje restaurování významných děl výtvarného umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti.

Na rok 2019 v něm kraj schválil dotace ve výši 12 milionů korun. Podpořena byla například rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice se zvonicí ve Lhotce u Litultovic, výměna oken Staré radnice v Jablunkově, obnova krovu a střechy barokní sýpky v zámeckém areálu ve Slezských Rudolticích, restaurování dveří a oken fary v Radkově, záchrana zámku v Hošťálkovech a opravy dalších objektů.

Na podzim loňského roku kraj vyhlásil nový dvouletý Program obnovy památek nadregionálního významu. V rámci něj byla například podpořena celková obnova poutního kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova nebo oprava střešní krytiny zámku v Kravařích. Mezi schválené projekty bylo rozděleno 18 milionů korun.

Dalším pravidelně vyhlašovaným je Program obnovy a rozvoje venkova, který lze například využít na stavební obnovu a výstavbu vybraných prvků venkovské zástavby a také na revitalizaci veřejného prostoru. V roce 2019 v něm kraj v rámci prvního dotačního titulu určeného pro obce do 3 000 obyvatel schválil 24,5 milionu korun.

Moravskoslezský kraj se pyšní mnoha významnými památkami průmyslového dědictví, proto jim také věnuje zvýšenou pozornost. Program Podpora technických atraktivit se zaměřuje na objekty zařazené do projektu TECHNOTRASA včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb. Jedná se o unikátní stezku technických památek, které připomínají silnou industriální minulost regionu Severní Morava a Slezsko. V loňském roce bylo v programu rozděleno více než 1,3 milionu korun.

Bližší informace o dotačních programech na obnovu památek naleznete na stránkách MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Moravskoslezský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info