PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Moravskoslezský kraj>>Obnova průčelí kunínského kostela Povýšení svatého Kříže

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Obnova průčelí kunínského kostela Povýšení svatého Kříže

27. 5. 2021 Propamatky.info: Na obnovu průčelí svatostánku byly použity omítkoviny od společnosti MC-Bauchemie. Na obnovu průčelí svatostánku byly použity omítkoviny od společnosti MC-Bauchemie. | Foto: SPO spol. s r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena KUNÍN (NOVOJIČÍNSKO) | Sakrální památky vystavené vnějšímu prostředí jsou v permanentním kontaktu s rozličnými zdroji vlhkosti. Do této kategorie spadá také svatostánek Povýšení svatého Kříže, kde byly úspěšně aplikovány výrobky společnosti MC-Bauchemie.

Oprava poškozených omítek včetně řešení vlhkosti v přízemních partiích chrámu obecně představuje náročný proces vyžadující zpravidla značné finanční náklady. Poruchy konstrukcí lze plnohodnotně odstranit jen nalezením jejich příčin. Jedním z prvních kroků je identifikace problému a následně také kulturních hodnot, které je třeba v rámci obnovy zachovat.

Realizace předpokládala obnovu průčelí včetně obou charakteristických věží. Po provedení celkové revize omítkových vrstev došlo k oklepání poškozených ploch, vlhké partie v soklové části byly odstraněny do výše 1,5 metru a spáry vyčištěny. Tlakovou vodou omyté plochy v horní části fasády byly lokálně opraveny vápennou jádrovou omítkou Oxal NHL a štukovou omítkou Exzellent 750. Následně došlo k reprofilaci poškozených štukových prvků a říms vrstvou rovněž na vápenném základu. Soklová část byla opatřena vápenným zpevňovačem zdiva MC Estrifan SI a doplněna transvápennou jádrovou omítkou Oxal SM-TK. Ve spodní zavlhlé partii byla uplatněna takzvaná sušící omítka, opět na bázi trasového vápna. Jednalo se o postřik Exzellent 520, vyrovnávací omítku Oxal TKM – HS, těsnící šlem solím odolný Oxal DS – HS a omítku regulující vlhkost Exzellent 610. Nové vrstvy byly přeštukovány výrobkem Excellent 750. Po vyzrání vrstev došlo k aplikaci finálního nátěru silikátovou barvou ve stávajícím odstínu. Práce realizovala Stavební poradenská společnost podle projektu Růženy Pilchové Mackovíkové.

Památkově chráněný empírový kostel z roku 1811 je dílem opavského stavitele Františka Biely. Průčelí stavby prošlo v druhé polovině 19. století novogotickou přestavbou. Jedná se o jednolodní stavbu obdélného půdorysu s dvojicí oktogonálních věží na nárožích před průčelím. Historizující úprava fasád s přístavbou věží pochází z 19. století. Okna mají plastické šambrány s parapetními římsami. Sakrální stavba má sedlovou střechu a před vstupem kamenné pískovcové schodiště. Během obnovy průčelí mimo jiné došlo k repasi dřevěných výplní, opravě ciferníku nebo k výměně klempířských prvků.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti MC-BAUCHEMIE. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: SPO spol. s r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info