PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Kateřinou Kočí o vzniku a financování Vzdělávacího centra

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Kateřinou Kočí o vzniku a financování Vzdělávacího centra

10. 8. 2023 Propamatky.info: Obnovený strojní mlýn Obnovený strojní mlýn | Foto: Viola Hertelová | Licence: Všechna práva vyhrazena KARLOVICE (BRUNTÁLSKO) | Historický objekt starého strojního mlýna se dlouhodobě nacházel v neutěšeném technickém stavu do okamžiku jeho obnovy spolkem Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. Na detaily akce jsme se zeptali předsedkyně organizace.

Mohla byste stručně shrnout cíle spolku a aktivity vzdělávacího centra v někdejším mlýně?
Cílem spolku Actaea – společnosti pro přírodu a krajinu – je přibližovat lidem místní dědictví, přírodní, kulturní i historické a pomoci jim si uvědomit, že si zaslouží naši péči a ochranu. Volíme nejrůznější prostředky – společné akce, publikace, naučné stezky, výukové programy. Právě zacílení na děti nás přivedlo k myšlence vybudování vzdělávacího centra. To se nám podařilo po 15 letech úsilí – hledání vhodných prostor a jejich úpravy pro tyto účely. Naše Vzdělávací centrum Ve mlýně Karlovice poskytuje interaktivní programy pro školy, odpoledne pro zájmové skupiny dětí a rodiny s dětmi. Pořádáme také osvětové akce pro veřejnost. Důležité pro nás je, aby se návštěvníci zapojili do programu, využili různé smysly, abychom je „chytli za srdce“. Děti se snažíme vodit co nejvíce ven, do přírody.

Jak se podařilo získat historický objekt a co všechno jeho rekonstrukce obnášela?
Objekt starého strojního mlýna v Karlovicích v centru obce chátral již od 50. let 20. století. V 90. letech získal nového majitele, který naštěstí vyměnil střechu, čímž zabránil zničení vnitřních dřevěných trámových konstrukcí. V roce 2013 mlýn koupili členové spolku. V prvních letech byla kovářem opravena a znovu vsazena původní kovová tovární okna se subtilním členěním. Budova byla zabezpečena proti vlhkosti. Byly instalovány nové rozvody elektřiny a připojení na vodu a kanalizaci. V letech 2019–2021 vznikly učebny v prvním a druhém podlaží – byla zde instalována vnitřní dřevěná okna s dvojsklem pro zamezení úniku tepla. Následovala instalace vytápění tepelným čerpadlem a rozvody topení. V prvním podlaží vzniklo zázemí s toaletami a centrum bylo vybaveno nábytkem s pomůckami pro programy.

Můžete přiblížit vícezdrojové financování projektu?
Mlýn koupili členové spolku Kateřina a Martin Kočí (spolku banky odmítly poskytnout půjčku) a postupně ho opravovali nejprve z vlastních soukromých prostředků. Spolek si poté vzal mlýn do nájmu a získal na něj dotaci z prostředků EU ve výši 3,6 milionu korun (IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání prostřednictvím Místní akční skupiny Hrubý Jeseník). Ta pokryla náklady na vnitřní úpravy, vznikly dvě vnitřní celoroční učebny, jedna vnitřní letní učebna ve třetím podlaží a venkovní letní učebna na terase. Dále z ní byl pořízen nábytek a vybavení centra pomůckami. Fasáda nebyla uznatelným výdajem, proto se spolek obrátil o finanční pomoc formou sbírky na platformě Hithit. V kampani s názvem Nový kabát pro starý mlýn veřejnost podpořila novou fasádu a střechu mlýna. Dofinancování bylo ze soukromých peněz členů spolku.

S kým spolek v rámci svých aktivit spolupracuje?
Zejména se školami a obcemi v okolí. Se sousedícím Muzeem Kosárna jsme se již na spolupráci také domlouvali. Budeme společně nabízet programy školám a také si navzájem posílat návštěvníky v období, kdy bude naše centrum otevřeno pro veřejnost. To je v letním období od června do září. V tomto čase je u nás nejen k vidění výstava Jeseníky všemi smysly a doprovodné výstavy fotografií ve třetím nadzemním podlaží, letos to budou Dravci Evropy. Otevírací dobu najdou zájemci na stránkách Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně Karlovice. Spolupracujeme dlouhodobě také s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově bývalého mlýna?
Vyklízení mlýna a drobné opravy byly realizovány svépomocí v rámci spolkových akcí. Na obnově stavby se podíleli místní řemeslníci. Trámy vyčistil Lukáš Pavézka, kovová okna překoval kovář Petr Czasch a zdi nám pomáhali opravovat místní zedníci Miroslav Rafaj a Lubomír Zedek. Zemní práce v prvních letech zabezpečila firma Zemní práce Klíč z Vrbna pod Pradědem. Projekt rekonstrukce vypracoval místní rodák architekt Jaromír Walter za přátelskou cenu. Celkovou rekonstrukci v rámci dotace zrealizovala firma Dolmens, s. r. o., ze Světlé Hory. Novou fasádu provedli místní řemeslníci pod firmou Selen Tronic, s. r. o., a Petr Konfal. Všem děkujeme za pěknou práci, díky níž se naše centrum návštěvníkům líbí a cítí se v něm dobře.

Další informace naleznete na stránkách SPOLKU ACTAEA

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info