PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Památky a finance>>Dotace v Moravskoslezském kraji

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Dotace v Moravskoslezském kraji

6. 12. 2023 Propamatky.info: Kostel Nanebevstoupení Páně po rekonstrukci Kostel Nanebevstoupení Páně po rekonstrukci | Foto: Moravskoslezský kraj | Licence: Všechna práva vyhrazena MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Do 4. ledna 2024 mohou vlastníci památek žádat o dotaci, která je určena na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Maximální výše dotace může činit až 500 000 korun.

Cílem dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Dotaci lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Program je rozdělen na dva dotační okruhy:
1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
2. Restaurování kulturních památek

Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto priorit:

  • Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti
  • Obnova ojedinělých památek svého druhu nacházejících se na území Moravskoslezského kraje
  • Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje
  • Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely
  • Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou
  • Motivace vlastníků kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče

V minulých obdobích byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti památkové péče například tyto projekty – Spolek zachraňuje kostel v Opavě a Obnova dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích.

Podrobné informace o programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Kristýna Julinová

Zdroj: Moravskoslezský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info