PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Václavem Kotáskem o chystané stavbě repliky kostela v Třinci-Gutech

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Václavem Kotáskem o chystané stavbě repliky kostela v Třinci-Gutech

16. 6. 2019 Propamatky.info: Dřevěná sakrální stavba vznikla v první polovině 60. let 16. století a byla zničena při požáru v srpnu 2017. Dřevěná sakrální stavba vznikla v první polovině 60. let 16. století a byla zničena při požáru v srpnu 2017. | Foto: Qasinka - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-3.0 TŘINEC (FRÝDECKO-MÍSTECKO) | Letos bude zahájena stavba repliky požárem zničeného dřevěného kostela Božího těla v Třinci-Gutech. Na náročnou problematiku přípravy projektové dokumentace jsme se zeptali vedoucího investičního odboru Diecéze ostravsko-opavské Václava Kotáska.

Přibližně kolik dřeva bude na stavbu zapotřebí?
Cca 350 m3 jedlové kulatiny pro vlastní konstrukci srubu, krovy, přes 200 m3 smrkového dřeva pro výrobu šindelové krytiny a přes 20 m3 dubového dřeva zejména pro výrobu spodního prahu kostela. Naprostá většina materiálu je již zajištěna.

Byly při tvorbě projektové dokumentace stanoveny ze strany orgánů památkové péče nějaké speciální požadavky?
Jednalo se o vstupní podmínky týkající se zpracování projektové dokumentace. Šlo především o provedení základů obnoveného kostela z lomového kamene. Svatostánek bude obnoven na původní půdorysné stopě. Dřevěná konstrukce bude provedena tradičními řemeslnými postupy, jde například o tesání, hoblování dřeva, užití historických a doložených spojů prvků, provedení podlah z místního pískovce, krytiny z dřevěného šindele bez pojistné hydroizolace. Výplně otvorů budou vyrobeny dle původních bez izolačních dvojskel apod. Podstatnou podmínkou bylo rovněž přesné obnovení vnitřní kruchty.

Při stavbě se bude vycházet dle historických fotografií nebo se zachovala plánová dokumentace původního stavu?
Bylo dohodnuto, že podoba kostela bude vycházet z dochovaných výkresových dokumentací z 50. let 20. století, máme k dispozici zaměření kostela z let 1952 a 1953. Obě se ale výrazně liší, takže autor projektu repliky, architekt Antonín Závada, musel často vycházet z dřevěných trosek. Množství detailů se řeší na základě fotografických snímků včetně historických i analogií z jiných objektů obdobného charakteru. Obnovená stavba bude očištěna od některých novodobých zásahů, jako byly například dodatečné podpory v interiéru a podobně.

Kdy bude přibližně stavba zahájena a dokončena?
Zahájení se plánuje na 2. polovinu roku 2019, dokončení v roce 2020.

Je v rámci projektové dokumentace věnována zvláštní pozornost protipožární ochraně?
Kostel bude vybaven elektronickým zabezpečením s prvky protipožární ochrany. V interiéru půjde především o rozmístění takzvaných kouřových čidel, v exteriéru bude po obvodu proveden detekční kabel reagující na zvýšenou teplotu ve svém okolí. S provedením nějaké formy samozhášecího systému a podobně se nepočítá.

Více informací o stavbě naleznete na stránkách OSTAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE. Repliku budou provádět pracovníci tesařské dílny ANTONÍN PAPŠÍK

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info