PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Janem Czudkem o obnově opavské konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Janem Czudkem o obnově opavské konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie

11. 5. 2020 Propamatky.info: Gotická cihelná trojlodní síňová konkatedrála ze 14. století s dvouvěžovým průčelím a polygonálním presbytářem je nepřehlédnutelnou dominantou města. Gotická cihelná trojlodní síňová konkatedrála ze 14. století s dvouvěžovým průčelím a polygonálním presbytářem je nepřehlédnutelnou dominantou města. | Foto: Multimotyl - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-3.0 OPAVA | V současnosti probíhá rozsáhlá obnova gotického svatostánku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 72 milionů korun. Na průběh náročného procesu jsme se zeptali děkana Římskokatolické farnosti v Opavě Jana Czudka.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii svatostánku?
Výstavba chrámu je spojena s řádem německých rytířů a byla zahájena po roce 1204. O jeho románské podobě není mnoho informací. Po smrti Přemysla Otakara II. byla stavba zastavena a obnovila se až po návratu nemanželského syna Mikuláše I. Opavského z uherského zajetí. Po dokončení se kostel stal největší sakrální opavskou památkou. K výraznějším úpravám došlo ve 2. polovině 18. a dále počátkem 20. století. Od roku 1995 má statut národní kulturní památky.

V jaké fázi se v současnosti obnova nachází?
Obnova začala v březnu 2019. Nejprve proběhl archeologický průzkum. Postupně byla realizována drenáž kolem kostela, dešťová a splašková kanalizace nebo repase oken, v rámci které byly zachovány rámy a vyměněno sklo. Následovalo čištění a restaurování režného zdiva, uvnitř proběhla kompletní výměna elektroinstalací včetně slaboproudých zařízení a ozvučení. Došlo také k přeštukování lodi a zlacení hlavic v presbytáři. Kovové prvky zahrnující mříže, ploty, dveře a dřevěné prvky, zejména dveřní křídla a zástění, jsou momentálně v restaurátorských dílnách. Všechny zmíněné souběžně prováděné práce jsou téměř dokončené.

Čím budete pokračovat?
Dokončíme rozdělané a čeká nás přeštukování lodi kostela a hlavic sloupů. Ty, které se nacházejí v lodi kostela, jsou technologicky jinak řešené – nejsou štukové, ale dřevěné. Každou hlavici musíme sundat a posoudit, zda bude nutná repase nebo replika. Zrestaurování vyžadují ještě klenby v předsíni kostela a v bočních kaplích, stejně tak portál u vstupu a náhrobky. Repasované budou také podesty lavic v bočních lodích a v konečné fázi dojde k opravě varhan.

Které fáze rekonstrukce byly dosud nejsložitější?
Nejnáročnější byl zatím archeologický průzkum, během kterého bylo nalezeno větší množství kostí z pohřebiště, které sem bylo navezeno ze stavby sousedního divadla. Archeologicky bylo potřeba rozlišit, jaká část nálezů půjde na průzkum a která k opětovnému uložení. Problematické bylo, že se tím zbrzdily ostatní související práce. Naštěstí uplynulá zima byla natolik stavebně příznivá, že bylo možné pokračovat v interiérových pracích bez přerušení. Mírné zdržení jsme zaregistrovali v souvislosti s koronavirem, kdy někteří subdodavatelé byli nuceni trávit 14 dnů v karanténě a nemohli pokračovat na stavbě.

Kdy by měla být akce dokončena?
Podle plánu letos v říjnu, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se možná o nějaký měsíc posune.

Více informací naleznete na stránkách ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI OPAVA.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info