PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Opravené památky>>Nadační fond pomáhá poddolované památce

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Nadační fond pomáhá poddolované památce

6. 9. 2021 Propamatky.info: Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání | Foto: Ondřej Žváček – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0-migrated ORLOVÁ (KARVINSKO) | Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání stojí na poddolovaném podloží. Průběžné opravy a údržba stavby jsou zásadní. Pro zachování kostela včetně kulturního a duchovního života v něm vznikl Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové.

Nadační fond s cílem zachovat kostel, pomáhat s jeho provozem a propagací vznikl v roce 2010. Hnacím motorem byl jeho bývalý předseda Jiří Bobrek, rodák a pamětník staré Orlové. Snaží se získávat finance, které pomohou majiteli kostela, Slezské církvi evangelické augsburského vyznání, uspět v žádostech o různé dotační programy vyžadující spoluúčast. Veškeré akce realizuje sbor pomocí dotací. Dle Milana Zieliny ze správní rady je získávání podporovatelů těžké, protože Moravskoslezský kraj je opravdu specifický svou nezaměstnaností, nejistou budoucností průmyslu a složením lidí se vztahem ke kultuře. Přesto se již podařilo finančně podpořit rekonstrukci střechy kostela, lustrů tereziánského typu i opravu dřevěných schodišť a dveří. V oblasti propagace se povedlo vydat dvě publikace – Hlas zvonů (ke 100. výročí zavěšení zvonů ve věži) a 150 let evangelického kostela v Orlové.

Nejbližším pracovním cílem je obnova varhan. Vizí nadačního fondu je, aby byl kostel požívající od roku 2001 status kulturní památky zachován v budoucnosti pro další generace. Zároveň by se měl stát dějištěm kulturního a společenského života města, včetně zachování církevního života.

Nadační fondy byly zavedeny do českého právního řádu v roce 1998 jako alternativa k nadacím. V současné době je pojem definován v zákoně č. 89/2012 Sb. neboli občanském zákoníku. Zakládá se zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. Minimální výše vkladu není určena zákonem. K dosažení účelu zřízení používá celý svůj majetek a nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. K pozitivům patří i osvobození od daně z příjmů právnických osob, daně dědické a darovací.

Evangelický kostel vznikl v druhé polovině 19. století v období romantického klasicismu na vrchu Sion v centru staré Orlové. Roku 1910 se objevily první škody způsobené hornickou činností. V roce 1980 prošel generální opravou, byl zpevněn nosníky a ocelovými obručemi. Postupující čas a otřesy z důlní činnosti vedly k jeho dočasnému uzavření. V roce 2005 byl zpevněn novými stavebními metodami, obnovila se omítka a vyměnily dveře bočních vstupů. Vliv důlní činnosti především na fasádu a statiku přetrvává, viditelný je i díky naklonění stavby ve dvou rovinách. Opravy a záchovné práce bude nutné provádět nadále.

Bližší informace naleznete na stránce NADAČNÍHO FONDU PŘÁTEL KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTEL SCEAV V ORLOVÉ, základní údaje o stavbě kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v PAMÁTKOVÉM KATALOGU.

Autor: Zuzana Richterová

Zdroj: Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info