PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Opravené památky>>Na obnovu památkově chráněné vodárny byla použita bobrovka Tondach

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Na obnovu památkově chráněné vodárny byla použita bobrovka Tondach

16. 12. 2015 Propamatky.info: Petr Dvořák, stavbyvedoucí společnosti VOSTAV MORAVA, měl na starosti realizaci oprav historické vodárny v Nové Vsi, na jejíž střechy byla použita bobrovka Tondach. Petr Dvořák, stavbyvedoucí společnosti VOSTAV MORAVA, měl na starosti realizaci oprav historické vodárny v Nové Vsi, na jejíž střechy byla použita bobrovka Tondach. | Foto: Archiv Petra Dvořáka | Licence: Všechna práva vyhrazena OSTRAVA – NOVÁ VES | Areál historické vodárny v Nové Vsi je dodnes největším a nejvýznamnějším vodárenským provozem na území města Ostravy. Chráněná památka průmyslového dědictví prošla celkovou rekonstrukcí včetně střech. O výhodách bobrovky Tondach jsme hovořili se stavbyvedoucím Petrem Dvořákem.

Podílel jste se jako stavbyvedoucí společnosti VOSTAV MORAVA na obnově historické městské vodárny v Ostravě – Nové Vsi včetně střech. Co vše bylo nutné obnovit?
V areálu úpravny vody v Nové Vsi se jednalo o rekonstrukce většího rozsahu, které zahrnovaly opravu režného zdiva, sanace dřevěných prvků hrázdění fasády, výměnu výplní otvorů za repliky původních oken a dveří, případně repase ocelových velkoformátových oken, sanace a zesílení krovů pro montáž bobrovky místo stávající plechové krytiny, obnovy střešních oken (volských ok) dle historických fotografií a dostupných historických podkladů a nutné úpravy v interiérech s ohledem na současné využití objektů. Dále byly provedeny i terénní úpravy a opravy zpevněných ploch v okolí objektů.

Překvapilo vás v průběhu opravy střech na budovách vodárny z konce 19. a počátku 20. století něco?
Budeme-li se bavit o krovu a střešní konstrukci, tak se potvrdila řemeslná zručnost, důvtip a smysl pro detail našich předků, kteří si dokázali bravurně poradit i se složitými konstrukčními detaily.

Při opravě jste použili krytinu značky Tondach. Jak se vám s ní pracuje a jaké má výhody?
Bobrovka značky Tondach, kterou jsme při rekonstrukcích používali, se osvědčila zejména díky velmi dobré opracovatelnosti jednotlivých tašek při vykrývání detailů, snadnosti montáže a v neposlední řadě i komplexnosti sortimentu výrobků. Nezanedbatelná je i poskytovaná doba záruky na krytinu.

Z jakých důvodů byste doporučil krytinu Tondach pro obnovu historických objektů?
Jeden z nejdůležitějších aspektů je estetický dojem z nově položené krytiny, ta by se měla co nejvíce podobat původnímu typu, což pálená bobrovka beze zbytku splňuje.

Rekonstrukce střech památkově chráněných budov vodárny v Ostravě – Nové Vsi byla velkou a prestižní zakázkou. Co pro vás taková zakázka znamená?
Práce na historických objektech pro mě byla a je vítaným zpestřením k práci na běžných bytových a rodinných domech, případně průmyslové výstavbě, kterou se naše firma zabývá především. Myslím, že je snem každého stavitele vidět za sebou kus kvalitně odvedené práce, která je u historických budov povýšena o přínos zachování odkazu našich předků pro další generace.

Na jakých dalších historických objektech jste také pracoval?
Jelikož se naše firma nespecializuje jen na historické a památkově chráněné objekty, ale spíše na běžnou pozemní výstavbu, stojí za zmínku zejména opravy budov v areálu úpravny vody v Ostravě – Nové Vsi, a to objekt rohové vily, strojovny a elektrodílny.

Je některá budova, na jejíž opravu rád vzpomínáte? Například z důvodu specifik obnovy?
Každá z rekonstruovaných budov je jedinečná a má svá specifika. Nezapomenutelná pro mě bude určitě rekonstrukce strojovny, která probíhala ve dvou etapách za úplné odstávky provozu úpravny vody, tedy i dodávky vody do sítě. Veškeré zjištěné odchylky od projektem předpokládaného stavu se tedy musely vyřešit v termínu naplánované odstávky. Ve druhé etapě, která zahrnovala sanaci sklepních prostor, byl po zahájení bouracích prací zjištěn katastrofální stav základových konstrukcí, které se musely v mnohem větším rozsahu zbavit nesoudržných a degradovaných vrstev a zesílit torkrétováním. Rovněž byl upraven způsob provedení navazujících sanačních prací. S ohledem na dodržení technologických postupů a dob zrání použitých materiálů bylo poměrně náročné naplánovat jednotlivé pracovní postupy.

Podílíte se v současnosti na obnově nějaké historické budovy?
V současnosti se zabývám rekonstrukcemi běžných objektů, které nemají historický charakter.

Jaké máte plány do budoucna?
Pokračovat v práci stavbyvedoucího, která mě baví hlavně z důvodu její rozmanitosti. Získávat další zkušenosti a nadále se v tomto odvětví vzdělávat.

Bližší informace o hlavním odborném partnerovi portálu PROPAMÁTKY naleznete na stránkách společnosti TONDACH. O službách a výrobcích společnosti v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Jan Červinka

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info