PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Opravené památky>>Hrad Hukvaldy otevřel renovovaný renesanční palác

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Hrad Hukvaldy otevřel renovovaný renesanční palác

5. 12. 2023 Propamatky.info: Nově vzniklé vnitřní prostory se dají využít pro instalaci krátkodobých výstav. Nově vzniklé vnitřní prostory se dají využít pro instalaci krátkodobých výstav. | Foto: Archiv Moravskoslezského kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Hrad Hukvaldy patří mezi jednu z největších hradních zřícenin v České republice. V majetku olomouckého biskupství, pozdějšího arcibiskupství byl až do roku 1949, kdy se stal majetkem státu. Dnes je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a je spravován Muzeem Beskyd Frýdek-Místek.

K založení hradu došlo někdy v 70. či 80. letech 13. století. U jeho zrodu stál Jindřich z Příbora z rodu Hückeswagenů. Mezi lety 1294–1307 přešel hrad Hukvaldy do biskupských rukou. Areál v pozdějších staletích několikrát změnil držitele, často byl také zastavován. Od roku 1964 je systematicky opravován a udržován.

V 70. letech 20. století probíhaly rozsáhlé rekonstrukční práce, které měly zajistit nejen záchranu památky, ale i její zpřístupnění návštěvníkům. V roce 1970 začala stavba kamenného mostu přes velký příkop, v roce 1974 byla ukončena renovace motty, která byla opatřena schodištěm a ochozem. V roce 1975 byla opravena a vymalována kaple sv. Ondřeje. Rozpadající se vnitřní hrad byl konzervován, zdivo paláce bylo zabezpečeno vzpěrami, okružní zdivo zpevněno železobetonovým věncem. Záchranné a zabezpečovací práce probíhaly i v 80. a 90. letech 20. století. Objekt byl staticky zajištěn, částečně byl rekonstruován renesanční palác, proběhlo jeho zastřešení a vnitřní úpravy.

V rámci projektu „Každá história si zaslúží svoj priestor“ byla v roce 2018 provedena sanace severovýchodní hradby a stabilizace východního nároží hradu, v následujících letech byla opravena cesta mezi mottou a hradní kaplí, pokračují práce na stabilizaci obvodového zdiva. V letošním roce bylo dobudováno Návštěvnické centrum v prostoru mezi první a druhou hradní bránou.

Revitalizace renesančního paláce spočívala v celkové rekonstrukci jedné z nejstarších částí hradu. Zde kromě zastřešení nebyly dosud provedeny práce, které by prostor zpřístupnily a zajistily proti povětrnostním a jiným nepříznivým podmínkám. Došlo zde k zasklení okenních otvorů, k položení nové podlahy, nového schodiště a dalších dřevěných a kovových prvků, byla provedena nová elektroinstalace a osvětlení paláce.

Vedle rozšíření prohlídkového okruhu, díky němuž si mohou návštěvníci prohlédnout doposud nezveřejněná místa, je dalším benefitem bezesporu využití nově vzniklých vnitřních prostor. Rekonstrukcí renesančního paláce došlo k vytvoření interiéru vyhovujícímu náročným podmínkám pro instalaci krátkodobých výstav, čímž dojde k podpoře edukační činnosti veřejnosti.

Akce je realizována v rámci Projektu Remeslá a priemysel v múzeu v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020, kód projektu 304021CJM8. Hlavním partnerem Muzea Beskyd Frýdek-Místek, v jehož správě je hrad Hukvaldy, je Považské múzeum v Žilině.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech krajů Královéhradeckého, Jihočeského, Středočeského, Pardubického, Karlovarského, Moravskoslezského, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy. On-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Přečtěte si také další články:

Autor: Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info