PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Opravené památky>>Cena Patrimonium pro futuro za Moravskoslezský kraj

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Cena Patrimonium pro futuro za Moravskoslezský kraj

2. 9. 2017 Propamatky.info: Obnovený interiér věžového vodojemu v železniční stanici Opava-východ Obnovený interiér věžového vodojemu v železniční stanici Opava-východ | Foto: Vladimír Peringer | Licence: Všechna práva vyhrazena MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Nominace za Moravskoslezský kraj byly uděleny ve dvou kategoriích – Objev, nález roku a Záchrana památky. A to pro objev raně barokní roubené konstrukce a deskového stropu v kapli sv. Rodiny v Odrách a věžový vodojem v železniční stanici Opava-východ.

Objev raně barokní roubené konstrukce stavby a raně barokního figurálně malovaného deskového stropu hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách
V roce 2015 byla zahájena celková obnova kaple. V průběhu průzkumu se při započatých stavebních úpravách odhalily dosud neznámé historické nálezy. Na boční straně a v závěru kaple se vyjevila dřevěná roubená konstrukce z jedlového dřeva datovaná do doby vzniku stavby, tedy roku 1719. Dřevěné jedlové prvky byly sanovány a obnoveny. Po jejich vyschnutí byla na venkovní roubenou konstrukci nanesena hliněná omítka s vápenným nátěrem podle původního stavu.

Dalším objevem v kapli byl nález dřevěného deskového stropu. Jedná se o raně barokní strop s figurálními motivy korunování Panny Marie a Nejsvětější Trojice s dekorativním vegetabilním rámováním. Je malován klihovou barvou přímo na dřevo bez podkladní vrstvy. Originální malba pochází z 18. století a její autor nebyl zatím zjištěn. Podle archivních pramenů měl být strop stržen při opravách kaple v roce 1862. Nález raně barokního stropu je ojedinělý a v Moravskoslezském kraji nemá obdobu. V rámci celkové obnovy kaple byl strop restaurován.

Věžový vodojem v železniční stanici Opava-východ
Památkově chráněný věžový vodojem byl postaven v roce 1892 z režného cihelného zdiva podle typového projektu Severní dráhy císaře Ferdinanda. S ukončením parostrojního provozu přestala sloužit i tato stavba. Vodárna několik desetiletí chátrala bez jakékoliv údržby. Národní památkový ústav v rámci výzkumu vyhodnotil stavbu jako historicky významnou a svým vývojem i unikátní. Původní vlastník přesto zvažoval její demolici pro nepotřebnost. V konečné fázi byla stavba nabídnuta k prodeji.

Koupi vodárny inicioval Vladimír Peringer, který s dalšími dobrovolníky založil obecně prospěšnou společnost Vodárenská věž Opava a věž zachránil. Postupně se zpracovávala studie nového využití s novou funkční náplní objektu a současně zachováním hodnot této kulturní památky. Vznikl tak prostor pro výstavy, přednášky i posezení v kavárně. Doplnily jej objekty sochaře Kurta Gebauera. Dále výstavní panely prezentující historii a původní funkce objektu.

Vodárny železničních stanic jsou obecně ohroženým stavebním druhem. Jejich poloha a stavební uspořádání neumožňují ve většině případů další využití. Vodárna železniční stanice Opava-východ měla díky poloze u ulice Jánské potenciál pro přístup veřejnosti z uliční strany. Nicméně bez iniciativy dobrovolníků by tato unikátní stavba nezůstala zachována.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Veřejnost může podpořit nominované počiny prostřednictvím on-line hlasování v soutěži Památky děkují ZDE.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info