PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Zprávy z regionů>>Ve Sloupu v Čechách chtějí opravit ohroženou kapli sv. Jana Nepomuckého

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Ve Sloupu v Čechách chtějí opravit ohroženou kapli sv. Jana Nepomuckého

15. 6. 2016 Propamatky.info: Kaple sv. Jana Nepomuckého potřebuje kompletní rekonstrukci, ohrožena je i statika stavby. Kaple sv. Jana Nepomuckého potřebuje kompletní rekonstrukci, ohrožena je i statika stavby. | Foto: Patrik Paprika - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 SLOUP V ČECHÁCH (ČESKOLIPSKO) | Obec Sloup v Čechách se rozhodla zamezit chátrání kaple sv. Jana Nepomuckého a vypsala výzvu, která obsahuje kompletní požadavky k projektové dokumentaci pro rekonstrukci památky. Panuje obava také o statické narušení budovy.

Odhadované náklady na rekonstrukci kaple, na kterou však obec nemá finanční prostředky, jsou vyčísleny na 8 až 10 milionů korun. Z dotačních zdrojů však může obec žádat pouze po doložení položkového rozpočtu, který bude součástí projektu, na nějž se vztahuje výzva. Do této výzvy byly zahrnuty také podněty a požadavky pracovníků Národního památkového ústavu. Důraz je přitom kladen na statické zajištění objektu, aby nedošlo ke škodě při prodlení s opravou.

Podle slov starosty obce Jaromíra Studničky se opravy dotknou statiky, střešní konstrukce, kleneb, nových podlah i pláště objektu. Zničené jsou omítky, chybí výplně oken i dveří. „Rekonstrukce bude obsahovat i hydroizolaci stavby, protože kaple má i podzemní kryptu,“ dodal starosta Jaromír Studnička. V minulých letech se započalo pouze s opravou vadných částí krovu. „Vzhledem k náročnosti rekonstrukce nebylo s touto opravou pokračováno a v současné době je opravena asi třetina konstrukce krovu,“ upřesnil starosta.

Na vytvoření projektové dokumentace uvolnila obec finanční prostředky ze svého rozpočtu. Opravy samotné by chtěla pokrýt z Havarijního programu Ministerstva kultury a také z Libereckého kraje, kam budou směřovat žádosti o podporu. Předpokládá to ovšem vyčlenění peněz také z rozpočtu obce na spoluúčast.

O budoucím využití kaple povedou zastupitelé s občany diskuzi. „Vzhledem k tomu, že naše obec je vyhlášeným letoviskem, tak kapli po obnově budeme chtít využít pro aktivity spojené s cestovním ruchem. Na výstavy či koncerty. Objekt by mohl sloužit k svatebním obřadům a případně pro prezentaci spolků,“ podotkl Jaromír Studnička.

Historie
Kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází na konci asi půl kilometru dlouhé lipové aleje, která vede od zadní brány zámeckého parku. Základní kámen stavby byl položen v roce 1738, roku 1740 byla kaple vysvěcena. Jedná se o osmibokou barokní stavbu s obdélným presbytářem a bočními čtvercovými prostorami oratoře. Sakristie má nad průčelím trojúhelníkový štít s erbem Kinských, který zdobí socha sv. Jana Nepomuckého a dvě alegorie Víry a Naděje od Antonína Brauna. Uvnitř kaple se nacházel cenný reliéf sv. Jiří od Julia Melzera. V roce 1795 byla kaple přeměněna na pohřební kapli Kinských. Po druhé světové válce bylo vnitřní zařízení zničeno, stavba postupně chátrala a dnes je ve velmi špatném stavu.

Více informací k výzvě na projektovou dokumentaci k rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého naleznete v příloze a na stránkách obce SLOUP V ČECHÁCH.

Fotogalerie

 

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.8 MB]

pdf.pngPříloha č. 1 [PDF, 124.4 kB]

xls.pngPříloha č. 2 [XLS, 38.5 kB]

doc.pngPříloha č. 3 [DOC, 131 kB]

doc.pngPříloha č. 4 [DOC, 76.5 kB]

 

Téma: Kostely Sakrální památky Krajské dotace Dotace Ministerstva kultury Všechna témata

 

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info