PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Zprávy z regionů>>Bývalá panská myslivna v Karlově u Josefova Dolu je kulturní památkou

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Bývalá panská myslivna v Karlově u Josefova Dolu je kulturní památkou

17. 12. 2020 Propamatky.info: Dům se objevuje již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. Dům se objevuje již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena KARLOV U JOSEFOVA DOLU (JABLONECKO) | Na Ústřední seznam kulturních památek byl zapsán autenticky dochovaný objekt někdejší myslivny. Stavba kromě své architektonické a urbanistické hodnoty je cenným příkladem dobového eklektického stylu s místní tradicí roubeného domu.

Osada Karlov u Josefova Dolu byla založena hrabětem Karlem Josefem Desfoursem v roce 1702. Její původní název byl Caroliberg a tvořila součást Horního Maxova. Výstavně pojatý objekt panské myslivny čp. 2 se nachází v příkrém svahu nad silnicí z Hrabětic do Josefova Dolu v blízkosti kaple Navštívení Panny Marie se zázračnou studánkou. Dům se objevuje již na mapě Stabilního katastru z roku 1843 a svým architektonickým pojetím se vymyká okolní zástavbě. V roce 1899 byl objekt přestavěn podle návrhu stavitele Josefa Appelta ze Smržovky. Návrh prohlášení kulturní památkou podpořil kromě jiných institucí i Národní památkový ústav v Liberci.

Hlavní hmotu domu představuje dvojice křídel. Jihovýchodní část tvoří kolmo ke svahu obytné roubené křídlo s polopatrem a sedlovou střechou. Na něj od severozápadu navazuje provozní část, hlavní vstup kryje zádveří rámové konstrukce přístupné po žulových stupních. Za pozornost stojí mimo jiné bednění, které zčásti napodobuje okenicové žaluzie. Fasáda zděné části je pojednána v kombinaci prvků z režného zdiva a hladkých okrových omítek. Vaznicový krov stavby se projevuje typickými přesahy střechy přes štíty a několika zdobnými prvky. Z mnoha zachovaných autentických částí interiéru lze upozornit na uplatnění pohledové stěny roubení nebo stropní deskový záklop zdobený okosením s výběhy.

Objekt se dochoval v udržovaném a autentickém technickém stavu. Hlavním smyslem jeho památkové ochrany je doplnění dosud opomíjeného a poměrně velkou stavební činností ohroženého stavebního fondu venkovských domů Jizerských hor.

Polohopisné údaje naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info