PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | Se Simonou Martínkovou o obnově a oživení barokní sýpky

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Simonou Martínkovou o obnově a oživení barokní sýpky

2. 7. 2022 Propamatky.info: Sýpka je nemovitou kulturní památkou Sýpka je nemovitou kulturní památkou | Foto: Sýpka Lemberk, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, LVOVÁ (LIBERECKO) | Od roku 2020 má památkově chráněná barokní sýpka nové majitele, kteří v současnosti pokračují nejen v její obnově, ale také v otevření objektu veřejnosti. Na detaily jsme se zeptali Simony Martínkové z týmu spolku.

Jaká byla cesta nových majitelů k památce a její záchraně?
Opravit dlouho nevyužívanou raně barokní stavbu a zpřístupnit ji také pro veřejnost chtějí Lucie Havlová s Tomášem Hendrychem od roku 2020, kdy ji zakoupili. Vlastníci firmy Happy Materials, s. r. o., za sebou mají mnoho úspěšných i dosud aktivních projektů a především chovají blízké vztahy k oblastem Lužických hor a Lemberska, které se staly jejich druhým domovem. Sýpka Lemberk nabídne své prostory k setkávání, sdílení, vzdělávání a veškeré tvůrčí činnosti. Společně s rekonstrukcí se připravuje i obsahová stránka projektu. Přizváním přátel z řad výtvarníků, architektů nebo řemeslníků by měla postupně památka ožít. Představa je například taková, že každý rok bude věnovaný jednomu tématu, k němuž vznikne výstava, přednáškový cyklus nebo malé sympozium. Z těchto důvodů byl i založen spolek Sýpka Lemberk, z. s.

Dosud proběhla obnova krovu a střešní krytiny. Jaký je aktuální stav?
Po rekonstrukčních pracích, které probíhaly hlavně na podzim minulého roku a pokračují i letos, je zajištěna střecha. Firma specializující se na opravu historických objektů kompletně vyměnila všechny latě a střešní krytinu včetně hřebenáčů, osazeny jsou i okapy na jihozápadní straně. V souvislosti s tím byly také opraveny jednotlivé prvky krovu – vyřezáním a doplněním částí střešní vazby. Rekonstrukce obnášela i demontáž nebo montáž námětků a výměnu poškozených vazných trámů včetně zcela chybějící pozednice. Opraveno a doplněno bylo s tím i zdivo korunních, kordonových říms. V budoucnu, návazně na získané prostředky, bude na řadě vybourání vjezdu a jeho nahrazení dubovými dveřmi, případně renovace staré dřevěné podlahy v přízemí, kterou odhalila sonda pod stávajícími deskami. Dále se plánuje to nejdůležitější pro možnost obývání objektu – výstavba sociálního zázemí, vyčištění studny, vybudování toalet se sprchou a kanalizace do žumpy.

Můžete krátce popsat chystanou výstavu a projekt Lemberkem krok za krokem?
V loňském roce na sýpce proběhla nultá venkovní výstava obřích soch Čestmíra Sušky. Letošní koncepce Lucie Havlové a Tomáše Hendrycha byla jiná. S fotografem Tomášem Princem a týmem spolupracovníků pod kreativním vedením architekta a herce Davida Vávry vznikl výstavní projekt s názvem Lemberkem krok za krokem. Zahájení výstavy je plánované na 3. července v 15 hodin. Expozice, která bude k vidění do konce října, mapuje významné i skryté památky a objekty v okolí sýpky. Pro návštěvníky Lemberka je připravena trasa, kterou mohou projít i projet po okolí na kole a přitom se také mnohé dozvědět. Založena je na fotografiích Tomáše Prince, který jednotlivé stavby, sochy nebo významné přírodní památky zachytil v průběhu času i světelných změn. Na 50 panelech pak David Vávra ke každé složil verše a vykreslil je i jako plenérové skici. Tvůrci letos plánují celý výstavní projekt otestovat a do budoucna z něho na místě vytvořit stálou expozici. Kromě zámku se na Lemberku dále nachází Bredovský letohrádek s unikátní zahradou doplněnou barokními sochami, klasicistní altán s poutním pramenem svaté Zdislavy, soubor historických domů, drobných památek, ale i soch z 20. století, které jsou rozptýlené po okolí a připomínají tamní sochařská sympozia.

Jaké jsou možnosti financování projektu?
Od samého počátku, kdy se nápad s koupí sýpky zrodil, bylo jasné, že se bez další podpory stěží obejde. V roce 2020 udeřila pandemie a covidové uzavírky přerušily vlastníkům příjmy, z nichž do té doby podporovali své neziskové, převážně výstavní projekty. Nezbývalo tedy, než se začít zajímat také o jiné možnosti financování. První fázi záchrany budovy se podařilo uskutečnit s finanční podporou Ministerstva kultury a letos se přidal i Liberecký kraj, aby se sýpka mohla otevřít pro veřejnost. Pozitivní zkušeností byla i loňská spolupráce s Nadací Via, která v programu Živá komunita zdvojnásobila vybrané prostředky na Darujme.cz. Důležitým aspektem celé kampaně však bylo také to, že sýpka vstoupila do povědomí české filantropické komunity a našla dlouhodobého dárce v panu Zdeňkovi Rossmannovi, který se rozhodl podporovat v regionu i další projekty. Majitelé cítí dále podporu i od vedení města Jablonné v Podještědí, které jim loni při slavnostním zahájení výstavy věnovalo jako ocenění za jejich počin zlatou pamětní minci se sv. Zdislavou. Renata Černá, kastelánka zámku Lemberk, je rovněž nápomocná, nyní asi nejvíce při poskytování svých odborných památkářských znalostí a materiálů pro novou výstavu. V neposlední řadě je partnerem projektu i Dětský domov v Jablonné v Podještědí. Dramaturgická stránka projektu, který usiluje o oživení kulturní památky sýpky na Lemberku i s dopadem na kulturní rozvoj regionu, je pro letošní i následující rok zčásti hrazena z podpory Ministerstva financí, a to prostřednictvím Fondů EHP a Norska.

Můžete zmínit další kulturněhistorické aktivity majitelů a plány do budoucna?
Obdiv k českým tradičním řemeslům dal nejprve podnět k založení Galerie Kuzebauch, prezentující české sklářské výtvarníky a jejich umění ve světovém měřítku. Vnímání materiálů a zacházení s nimi se stalo podnětem k založení české pobočky Centra pro inovativní materiály matériO Prague, která se problematice věnuje v podobě vzdělávání, přednášek či seminářů. Toto vnímání se odráží i v on-line magazínu Material Times nebo již v úspěšně ukončeném projektu Šumná města ve spolupráci s architektem Davidem Vávrou a režisérem Radovanem Lipusem. Více než patnáctileté zkušenosti dávají oběma majitelům možnosti rozvíjení nových, společnosti přínosných vizí a projektů. V roce 2023 uspořádá sýpka pět seminářů, vždy s odborníky na architekturu, umění, udržitelnost komunity a místa. Tato setkání pomohou nastavit strategii, jak sýpku využívat na příštích 25 let, aby sloužila ke vzdělávání a kultivaci okolí a její provoz byl zároveň dlouhodobě udržitelný. V tomto programu si sýpku Lemberk za partnera vybralo světově proslulé norské muzeum Kistefos. Pro Lucii Havlovou s Tomášem Hendrychem to samozřejmě byla velká radost i satisfakce, protože právě k podobným uznávaným mecenášským projektům vždy směřoval jejich zájem a jezdili se k nim inspirovat. Příkladem mohou být Cinema Sil Plaz v Ilanz ve Švýcarsku, Chaumont-sur-Loire ve Francii, areál LUMA v Arles ve Francii a Storm King Art Center v Hudson Valley v USA.

Více informací naleznete na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info