PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Tomášem Šimůnkem nejen o záchraně hradu Kumburk

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Tomášem Šimůnkem nejen o záchraně hradu Kumburk

11. 1. 2013 Propamatky.info: Tomáš Šimůnek při akci Kumburské svítání. Tomáš Šimůnek při akci Kumburské svítání. | Foto: Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, o.s. | Licence: Všechna práva vyhrazena KUMBURK (SEMILSKO) | Zpřístupnění a stabilizaci zříceniny hradu Kumburk si vzala za své poslání parta nadšenců, která za tímto účelem založila občanské sdružení. S Tomášem Šimůnkem, místopředsedou Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, o.s., jsme hovořili nejen o záchraně této památky.

Můžete stručně představit Vaše sdružení, jeho poslání a cíle?

Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, o.s., je neziskovou organizací založenou za účelem zpřístupnění a stabilizace zřícenin hradu Kumburku, která v loňském roce oslavila dvacáté výročí založení. Cílem je zachování torzálního charakteru lokality, publikační, dokumentační a osvětová činnost. Právě na publikování a prezentaci naší práce i badatelských výsledků je brán velký zřetel. Postupem času jsme do našich aktivit připojili i nedaleké zříceniny hradu Bradlece, kde provádíme kromě dozoru, úklidu, odstraňování náletových dřevin i drobné udržovací práce. Naše sdružení spolupracuje i s podobnými organizacemi, namátkou bych uvedl Společnost ochránců památek východních Čech. Jednou do roka pořádáme také akci zvanou Víkendovka, kdy na víkend vyjíždíme na pomoc i jiným, většinou méně známým lokalitám. Spolupráce s muzei a odborníky památkové péče je přínosem nejen pro danou lokalitu, ale i na badatelské úrovni. Postupem času jsme dokázali, prodejem vlastních materiálů a upomínkových předmětů, stát se finančně soběstačnými. Dnes již dokážeme z vlastních prostředků provádět i drobné stavební záchranné práce. K tomu nám pomáhá i pořádání kulturních akcí.

Povíte nám více o Vašich kulturních akcích?

Začátkem léta jsme partnery akce nazvané Kumburské vítání léta. Je to malý akustický festival hudby, divadla a literárního čtení určený široké veřejnosti. Naše tradiční akce Kumburské svítání je pořádána vždy druhou sobotu v září. Návštěvníkům se snažíme nabídnout zajímavý program po celý den. Hrad ožije šermíři, dobovými řemesly, loutkovým divadlem, tanečnicemi, hudbou a dalším zajímavým programem. Účastníme se také výstav, veletrhů i konferencí zaměřených na památkovou péči a turistický ruch.

Jaké stavební a jiné práce se na hradě Kumburku již podařilo udělat a jaké Vás ještě čekají?

Na Kumburku probíhají stavební záchranné práce od roku 2000. Za tu dobu se podařilo stabilizovat například zdivo okružní hradby, Panenskou věž a mnoho dalších částí hradu. Tyto velké akce byly financovány ze dvou programů Ministerstva kultury a z dotace Libereckého kraje. V torzu Velké věže, za podpory mikroregionu Tábor, jsme vystavěli vyhlídkovou plošinu s nádherným kruhovým výhledem do širokého kraje. Přímo v režii sdružení byla realizována například oprava přístupové komunikace v areálu hradu, oprava vstupu do malého sklepení, oprava líce hradby paláce a jiné. Velikým údělem je i každoroční údržba zatravněných ploch, nátěrů dřevěných konstrukcí, ale i svoz odpadků. Pokud se v letošním roce podaří získat prostředky z Libereckého kraje na fotogrammetrii Velké věže, čeká nás v dalším období její oprava, kterou si jistě zaslouží.

Na stránkách hradu Kumburk a Vašeho sdružení je rubrika Badatel, můžete ji čtenářům přiblížit?

Na našich stránkách v rubrice Badatel naleznete různé postřehy nejen z lokalit Kumburku a Bradlece, ale i z širokého okolí. Příspěvky jsou určeny všem zájemcům o historii, cestování a turistiku. Jsou zde publikovány i různé hypotézy nebo úvahy, ale i báje a pověsti. Myslím, že si tu každý dokáže něco najít.

Na Vašich stránkách připomínáte také hrad Bradlec. Budete se věnovat i jeho opravě?

Začali jsme s velkým cílem zachránit hrad Kumburk, aniž by si zřejmě někdo z nás uvědomoval, co to vše bude přinášet. Postupem času se připojily i další aktivity. Pro opravy na Bradleci se momentálně připravuje dokumentace a věříme, že se podaří v brzké době realizovat některé z navrhovaných stavebních záchranných prací. Dá se říci, že máme štěstí na lidi, kteří nás obklopují, protože vlastní práce je jen vrcholkem ledovce. Těmto všem a v neposlední řadě i návštěvníkům, kteří vědí, jak se na památkách chovat, patří veliké poděkování.

Více informací o Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, o.s., naleznete v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info