PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Josefem Pacltem z okrašlovacího spolku Pšovka

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Josefem Pacltem z okrašlovacího spolku Pšovka

22. 4. 2018 Propamatky.info: Obnovený barokní kříž s vyobrazením Máří Magdalény na okraji obce Kruh Obnovený barokní kříž s vyobrazením Máří Magdalény na okraji obce Kruh | Foto: Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska | Licence: Všechna práva vyhrazena LIBERECKÝ KRAJ (ČESKOLIPSKO) | Přinášíme rozhovor s Josefem Pacltem, předsedou okrašlovacího spolku Kokořínska, který se zabývá záchranou drobných sakrálních a přírodních památek se zřetelem na kaple a studánky. Záslužným aktivitám se sdružení věnuje 15 let.

Co bylo motivací k aktivitám v regionu Kokořínska?
Zásadní pohnutkou pro naše konání byla velká láska a úcta ke krajině, kde rádi trávíme čas. Většina členů spolku byla také nespokojena s přetrvávajícím nezájmem státu, obcí i některých občanů o obnovu kulturní krajiny, která byla poznamenána dobou těsně po 2. světové válce, ale i následně desítkami let komunistické nadvlády. I tyto důvody nás vedly k úsilí o obnovu studánek, pomníčků padlým a drobných sakrálních památek, které jsou, a doufáme, že i nadále zůstanou, nedílnou součástí naší krajiny.

Mohl byste ve stručnosti zmínit realizované projekty v loňském roce?
Dokončili jsme rekonstrukci výjimečného barokního kříže s datací 1809 v obci Týn za přispění Nadace Občanského fóra a provedli celkovou opravu barokního křížku v obci Kruh za finanční pomoci našich sponzorů. Uzavřena byla také revitalizace pomníčku padlým v 1. světové válce v obci Blatce, na níž se podíleli členové našeho spolku.

Jaké máte plány v tomto roce?
Letošní rok je opravdu náročný. Máme v plánu celkem čtyři realizace. Nejnákladnější se jeví oprava studánky pod obcí Luka, na niž jsme získali prostředky z grantu Libereckého kraje, obce Luka a Spolku pro ekologickou výstavbu. Na užívaném hřbitově v obci Bořejov opravíme podstavec centrálního kříže a vztyčíme zde restaurovaný kovový kříž, který je darem od našeho spolku. Na opravě se podílí obec Ždírec. Na Horní Housce zbudujeme kamenný podstavec, kde umístíme sochu sv. Jana Nepomuckého z dusaného pískovce. Socha bude stát na místě, na němž se do roku 1945 nalézala plastika dřevěná. Na stavbu přispěje obec Blatce. Poslední z akcí je oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v obci Korce. Opět s finančním přispěním grantu Nadace Občanského fóra.

Vzrostl zájem veřejnosti o drobné památky Kokořínska v souvislosti s nárůstem cestovního ruchu v posledních letech?
Veřejnost i obce hodnotí naše aktivity vesměs kladně. Patnáctiletá činnost spolku je už hodně vidět. Bohužel naše představa, že se o námi opravené památky budou starat i místní občané či obce, se až na výjimky nenaplnila. Osobně ale nemám obavy, že by tato skutečnost měla na činnost našeho spolku zásadní vliv. Máme radost z každé opravené památky a jsem přesvědčen, že takto to vnímá většina veřejnosti, která náš kraj navštíví. Věřím, že ještě nastane čas, kdy si lidé uvědomí, že kulturní krajina se všemi jejími součástmi je i jejich dědictvím a zároveň odkazem generacím budoucím.

Vydáváte také publikace související s péčí o kulturní dědictví. Plánujete to i do budoucna?
Pokud mám odpovědět upřímně, pár návrhů na našich schůzích padlo. Myslím si ale, že žádný není rozpracován do takové podoby, abychom nyní mohli o vydání publikace reálně uvažovat.

Podrobnosti o činnosti neziskové organizace jsou k dispozici na stránkách okrašlovacího spolku PŠOVKA, aktuality naleznete rovněž na facebookovém PROFILU nebo na portálu v KATALOGU SLUŽEB

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info