PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Tipy a inspirace>>Na Grabštejně stávalo hradiště, zjistili archeologové

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Na Grabštejně stávalo hradiště, zjistili archeologové

1. 12. 2021 Propamatky.info: Odkryté vrstvy takzvaného Malého nádvoří na hradě Grabštejn Odkryté vrstvy takzvaného Malého nádvoří na hradě Grabštejn | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena GRABŠTEJN | Archeologický průzkum, který předcházel stavební obnově Malého nádvoří na hradu Grabštejn, přinesl několik nových poznatků. Nejzásadnější bylo potvrzení existence raně středověkého hradiště na místě pozdějšího hradu a další dosud neznámé hradní budovy.

Archeologové se pod vedením Renaty Tišerové z libereckého pracoviště Národního památkového ústavu zaměřili na celou plochu horního nebo také takzvaného Malého nádvoří. Vedle potvrzení lokace původního hradiště se zjistilo, že středověké sídlo mělo ještě jednu budovu, která ovšem nekoresponduje se stávajícím půdorysem hradu, neboť vybíhala do plochy nádvoří. Z nových poznatků je zřejmé, že hradiště stávalo na samém vrcholu skalního podloží a zaniklo na přelomu 12. a 13. století, kdy se začal budovat středověký hrad.

Dalším objevem bylo odhalení i části vrcholně středověké hradby a části obvodového zdiva jednoho z paláců, dnes zapojeného ve hmotě mladší zámecké budovy. Novým zjištěním byl rovněž nález renesančního staveniště, které doložilo období výstavby kaple sv. Barbory včetně destruktivních zásahů do hmoty hradu. Archeologové zjistili i opakované snahy odvodnit nádvoří buď dřevěným potrubím, nebo pozdějším z cihel. Zajímavostí je i skutečnost, že na Malém nádvoří se cihly v 16. století dokonce vyráběly. Ty byly následně použity k výstavbě renesančních křídel. Taková praxe rozhodně nebývala v tehdejší době zvykem, cihly se většinou na stavbu vozily z blízkých cihelen.

Z odkrytých vrstev nádvoří pochází i množství archeologických artefaktů: zlomky keramiky, kovové předměty, zvířecí kosti, kachle, mince, šperky a části oděvů. Nejzajímavější nálezy budou po laboratorním ošetření vystaveny ve stávající expozici archeologie přímo na hradě. Na rok 2022 je v plánu i panelová výstava věnovaná průběhu a výsledkům archeologického výzkumu s doplňujícími texty i s interaktivním 3D modelem odhalené archeologické lokality.

Po již realizovaném archeologickém průzkumu bude důležitá stabilizace sklepní klenby pod kaplí sv. Barbory a rovněž dnes již nefunkční podzemní chodby, která sloužila jako provozní koridor mezi kuchyní a dalšími částmi hradu. Kvůli přemokření obvodového zdiva a dalšímu chátrání podzemních prostor bude položena nová dešťová kanalizace. Vše by se mělo stihnout do zahájení nové návštěvnické sezony 2022.

Bližší informace naleznete na stránkách hradu GRABŠTEJN.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info