PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Tipy a inspirace>>Liberecký kraj podpořil restaurování oltáře v kostele sv. Víta v Osečné

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Liberecký kraj podpořil restaurování oltáře v kostele sv. Víta v Osečné

31. 3. 2019 Propamatky.info: Zrestaurovaný oltář v kostele sv. Víta v Osečné Zrestaurovaný oltář v kostele sv. Víta v Osečné | Foto: Filip Trdla | Licence: Všechna práva vyhrazena OSEČNÁ | Liberecký kraj přispěl více než 200 tisíci korunami na zrestaurování hlavního oltáře v kostele sv. Víta. Na obnovu památek má kraj zřízen dotační fond, v letošním roce je do něj vyčleněna částka 10 milionů korun.

Díky existenci dotačního programu může Liberecký kraj podporovat i obnovy většího rozsahu, čehož může být restaurování oltáře příkladem. „Považuji za naši povinnost přispívat na obnovy památek. Ty jsou často prvními dominantami, které návštěvník vidí, když k nám přijede. A na základě stavu, v jakém se nacházejí, si dělá obrázek. Samozřejmě to není zdaleka jediný parametr, ale hraje svou významnou roli. Důležitý je i historický a umělecký odkaz pro místní obyvatele,“ uvedla Květa Vinklátová, členka rady kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Na restaurování zmiňovaného oltáře přispěl Liberecký kraj částkou 208 500 korun. Dílo z roku 1870 bylo zhotoveno v řezbářské dílně Bušků ze Sychrova. Jeho stav byl velmi špatný, napadl ho dřevokazný hmyz a některé části byly polámané, nebo dokonce chyběly. Obnovu iniciovalo město Osečná v roce 2018. Vlastních prací na oltáři se v květnu 2018 ujal restaurátor Karel Švancar z Pěnčína.

Dílo nechal částečně demontovat a odvezl ho do svého ateliéru. Všechny části očistil od hrubých nečistot, provedl sanaci, petrifikaci a truhlářské opravy. Poté překlížil konstrukční spoje, vyklížil praskliny a druhotné otvory po žárovkách. Dále doplnil chybějící části, takzvané dořezby, opravil polychromii, zlacení a stříbření či šelakové politury. Po dokončení převezl oltář zpět do kostela, kde jej zkompletoval a provedl finální retuš. Práce skončily v polovině září 2018.

Město Osečná chce v restaurování památek pokračovat. Pro rok 2019 připravilo projekty na obnovu křtitelnice a dveří kostela. V roce 2020 má v plánu opravit jeho střechy. Nyní připravuje projektové dokumentace a odhaduje náklady. Vzhledem k finanční náročnosti se pokusí žádat o dotace.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Liberecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info