PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Liberecký kraj>>ROZHOVOR | S Milošem Krčmářem o obnově kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Milošem Krčmářem o obnově kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech

26. 10. 2018 Propamatky.info: V kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou se restauruje postupně i původní šablonová výmalba. V kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou se restauruje postupně i původní šablonová výmalba. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena LUČANY NAD NISOU (LIBERECKO) | Kostel Navštívení Panny Marie v Lučanech prochází již několik let postupnou rekonstrukcí a restaurováním vzácné vnitřní výmalby. Na průběh oprav jsme se zeptali Miloše Krčmáře, ředitele libereckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Jak dlouho již probíhá rekonstrukce památky a co vše se zatím podařilo opravit?
Obnova kostela začala v roce 2008, kdy byly restaurovány kamenické prvky fasády a socha sv. Petra v hlavním průčelí objektu. V následujících letech bylo potřeba u stavby vyřešit vzlínající vlhkost, a to formou kopaného kanálku s drenáží. Akce měla opodstatnění, výrazně se snížila vlhkost omítek v interiéru stavby a díky tomu se mohlo přejít k obnově vnitřních omítek a výmalby. Samotnému restaurování předcházel na jaře 2011 restaurátorský průzkum. Na jeho základě byla zjištěna historická šablonová výmalba, která byla překryta ve druhé polovině 20. století. Po konzultacích s restaurátorkou Magdalenou Rafl Bursovou a odbornými pracovníky Národního památkového ústavu v Liberci se dospělo k rozhodnutí obnovit právě tuto výzdobu. Hotova je již západní strana lodi, kompletně presbyterium a transept kostela.

Jaké nároky kladl na restaurátory návrat k původní výmalbě a její záchrana?
Bylo nutné vyrobit nové šablony. Plochy musely být zafixovány a praskliny zatmeleny. V soklových partiích byly lokálně odstraněny poškozené omítky. Rekonstrukční hlinková malba byla navíc posílena z důvodu vlhkosti disperzním pojidlem. Kromě ploch řešených šablonami byla obnovena i iluzivní bosáž.

Jaké opravy jsou ještě v plánu? Kdy by měla být hotova celková rekonstrukce?
Chybí dokončení východní a jižní stěny lodi kostela a restaurování vitráží. V zájmu památky je i následná obnova vnějších omítek. Rychlost postupu prací bude záležet na pružnosti získávání finančních prostředků. Z toho důvodu zatím není možné přesně stanovit termín dokončení prací.

Můžete popsat stručnou historii památky a její hodnoty?
Kostel Navštívení Panny Marie byl postaven v letech 1886–1887. Jedná se o slohově čistou neorenesanční stavbu s půdorysem řeckého kříže. Má věž se střechou ve tvaru jehlanu v západním průčelí a obdélné sakristie při severní a jižní straně presbyteria. Vnitřní zařízení pochází z dílny řezbáře Buška ze Sychrova a v regionu patří k nejhodnotnějším ukázkám kostelního mobiliáře z konce 19. století. Součástí realizace je i 15 vitrážových výplní se jmény donátorů. Původní umělecky náročná výzdoba stěn interiéru s liniovými geometrickými motivy a výraznou barevností byla asi v 70. letech 20. století překryta novou, monochromní. Cenná je právě původní výmalba, která je od roku 2012 obnovována týmem restaurátorky Magdaleny Rafl Bursové.

Na obnovu kostela Navštívení Panny Marie byla vyhlášena také veřejná sbírka. Více informací o ní se dozvíte ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info