PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Liberecký kraj>>Mariánský sloup ve Svoru získal památkovou ochranu

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Mariánský sloup ve Svoru získal památkovou ochranu

14. 6. 2019 Propamatky.info: Památka se nachází na mírně svažitém pozemku mezi korytem potoka a komunikací v centrální části obce. Památka se nachází na mírně svažitém pozemku mezi korytem potoka a komunikací v centrální části obce. | Foto: Obec Svor | Licence: Všechna práva vyhrazena SVOR (ČESKOLIPSKO) | Do Ústředního seznamu kulturních památek byl zapsán barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. Skulptura představuje zřejmě nejstarší umělecké dílo vztahující se k obci a současně cenný krajinotvorný prvek podhůří Lužických hor.

Památka se nachází na mírně svažitém pozemku mezi korytem potoka a komunikací v centrální části obce. Pískovcová socha Panny Marie je umístěna na vysokém sloupu zakončeném volutovou hlavicí, nesoucí reliéfy okřídlených hlav andělů. Strnule znázorněná postava drží v pravé ruce žezlo a v levé malého Ježíška. Kromě letopočtu 1715 je na čelní stěně kamenného soklu vytesaná modlitba vztahující se k Panně Marii. Návrh prohlášení kulturní památkou podpořil mimo jiné Národní památkový ústav v Liberci.

V pramenech je dílo poprvé zachyceno a stručně popsáno v soupise soch cvikovské farnosti z roku 1836. V něm je zaznamenána zpráva, že byl sloup vystavěn zemřelým dětem Antonína Palmeho na jeho pozemku při domě čp. 129. Tento původní objekt se nacházel v místě současného čp. 2.

Skulptura představuje doklad rozmachu náboženského kultu a mariánské úcty v 17. a 18. století ve středoevropské oblasti. Kromě znaků lidové zbožnosti dokládá zejména někdejší uměleckořemeslné schopnosti. Vzorem pro toto typické znázornění se stal například slavný mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, který byl vztyčen v roce 1652.

V průběhu let byla památka několikrát poškozena. Proběhlo její očištění a doplnění několika chybějících partií. Přes veškeré provedené úpravy se dochovala ve svém původním architektonickém výrazu.

Podrobnosti o areálu naleznete mimo jiné v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info