PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Liberecký kraj>>KNIHA | Požár města Česká Lípa v roce 1820

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

KNIHA | Požár města Česká Lípa v roce 1820

28. 3. 2021 Propamatky.info: Obálka knihy Obálka knihy | Foto: Vlastivědný spolek Českolipska | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ LÍPA | Zaujala vás v loňském roce venkovní výstava s názvem Zrcadla do minulosti věnovaná dvousetletému výročí požáru České Lípy? Završením úspěšného projektu se stala kniha, kterou připravil Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s městem.

Publikace přináší mnohem více než kompletní výstavu v tištěné podobě. Již od počátku byla zamýšlena jako příležitost podrobně popsat osudný den 12. května 1820, kdy Česká Lípa lehla popelem, a především ho barvitěji zasadit do širších souvislostí celkové historie a stavebního vývoje města. V neposlední řadě si dala za cíl vykreslit atmosféru a ducha doby mimo jiné publikováním edičních přepisů dobových literárních a úředních písemností.

Jaroslav Panáček čtenáři přibližuje mnoho zajímavostí o požárech v celé historii města. Michal Rádl ho podrobně, skoro po minutách, provádí celou vlastní událostí a Jaroslava Vondrová popisuje, jaký ohlas katastrofa měla a jak velkou vlnu solidarity vyvolala v dobovém tisku po celém rakousko-uherském mocnářství. Tento obraz doplňuje kompletní přepis obšírného dobového popisu požáru a několika drobných básnických počinů. Martin Ebel upozorňuje na historický význam dokumentu, který vznikl následkem požáru – českolipského stavebního řádu. Ten je čtenáři v originále nebo v českém překladu celý k dispozici. Zásadní vliv požáru na stavební a urbanistickou proměnu města představuje v obsáhlé studii Michal Panáček.

V druhém oddílu knihy následuje všech 25 zastavení výstavy, které ilustrují původní podobu míst před osudným požárem, včetně fotomontáží do současných pohledů od Atily Vöröse a Rudolfa Živce. Mezi jednotlivé kapitoly knihy jsou vloženy rozkládací přílohy velkoformátových reprodukcí historických plánů a vedut města před požárem a po něm s podrobným popisem a historickým zhodnocením. Jako samostatná příloha je ke knize vydána i průvodcovská mapa, u níž je proměna města ukázána na soutisku historické mapy stabilního katastru z roku 1843 a současné katastrální mapy s čísly popisnými.

Knihu je možné zakoupit u předsedy VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ČESKOLIPSKA, v knihovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, ve Státním okresním archivu v České Lípě nebo v městském informačním turistickém centru a Reynkově knihkupectví.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Vlastivědný spolek Českolipska

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info