PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Památky a finance>>Ve Frýdlantu obnovují další fragment původních městských hradeb

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Ve Frýdlantu obnovují další fragment původních městských hradeb

11. 1. 2018 Propamatky.info: Obnovovaná část městských hradeb byla ukryta ve spodní části obvodové zdi domu. Obnovovaná část městských hradeb byla ukryta ve spodní části obvodové zdi domu. | Foto: Město Frýdlant | Licence: Všechna práva vyhrazena FRÝDLANT (LIBERECKO) | Na místě staticky narušeného a na sklonku loňského roku odstraněného objektu z konce 19. století v Okružní ulici je rehabilitována část historických hradeb. Cenný fragment městské fortifikace byl nalezen ve spodní jižní obvodové zdi domu.

Stavba hospodářského charakteru ukrývající hodnotný pozůstatek městského opevnění hrozila v posledních letech zřícením a nebyla celistvě zachovaná. „Hradby čeká v příštím roce obnova, na kterou chceme získat finance z Ministerstva kultury, konkrétně z dotačního titulu na obnovu památek. Práce na nich by měly probíhat stejně, jako tomu bylo v případě fragmentu městských hradeb v bezprostřední blízkosti zbourané budovy. I tato část zůstane přiznaná, obklopená parkovou úpravou. Odpočinkové místo, které vzniklo po obnově první části za radnicí v Okružní ulici, se tak rozšíří,“ dodává vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Zdena Ubiasová.

Ukryté torzo opevnění nacházející se v severozápadní části historického městského jádra bylo na základě poznatků stavebnětechnického průzkumu stabilizováno a jeho západní část bude ukončena cihelnou omítanou podezdívkou s ocelovými trny, která naváže do kamenného zdiva. Koruna hradby má po opravě mít nepravidelný průběh věrohodně respektující stávající míru zachování. Na zděnou korunu bude umístěna jílová ochranná vrstva s travní drnovou korunou. Při vnitřní straně zdi vznikne kamenný chodníček s několika stupni navazující na stávající dláždění. Novodobé omítky budou sejmuty a rozvolněné kameny přezděny. Obnovy doznají vodorovné spáry se zachováním řádkového charakteru zdiva.

Nejstarší písemná zpráva o frýdlantské fortifikaci je zachycena v urbáři z roku 1381. Její podoba odkazuje na dobu vzniku do poloviny 14. století, jako souvislejší celek byly hradby udržovány do roku 1774. Dnes jsou památkově chráněné relikty dochovány jako volně stojící zdivo včleněné do mladší urbanistické městské sítě. Opevnění bylo vyzděno z polygonálně opracovaného čedičového kamene a původně ho prolamovaly tři vstupní brány s věžemi. Obnovovaná část je specifická svým částečně cihelným materiálem při tloušťce přibližně 115 cm.

Před několika lety byla provedena obnova dalšího, několik metrů vzdáleného a citlivě opraveného hradebního pozůstatku respektující míru dochování včetně novodobých zásahů. Realizaci nominovalo v roce 2015 územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci na cenu Patrimonium pro futuro za Liberecký kraj v kategorii Záchrana památky.

Více informací naleznete na stránkách města FRÝDLANT. Detaily o městském opevnění jsou k dispozici v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Město Frýdlant

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info