PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Pavlínou Suchomelovou nejen o obnově ochozu věže

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Pavlínou Suchomelovou nejen o obnově ochozu věže

13. 4. 2024 Propamatky.info: Práce na obnově hradního ochozu Práce na obnově hradního ochozu | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena TROSKOVICE, TACHOV (SEMILSKO) | Národní kulturní památka, a to zřícenina státního hradu Trosky představuje významnou a turisticky oblíbenou ikonickou dominantu Českého ráje. Na aktuální obnovu ochozu věže Baba a další souvislosti jsme se zeptali kastelánky památky.

Můžete ve stručnosti shrnout historii národní kulturní památky?
Pozůstatky hradu Trosky, které vyčnívají nad okolní krajinu na dvou čedičových skalách sopečného původu jsou známou dominantou Českého ráje. Z hradu založeného na konci 14. století Čeňkem z Vartemberka se do současnosti dochovaly dvě věže nazývané Baba a Panna a mezi nimi hradební systém se dvěma nádvořími a pozůstatky paláce a purkrabství. Významnými majiteli hradu byli například Bergové, Zajícové z Házmburka nebo Aerenthálové, kteří se v průběhu 19. století zasloužili o první zpřístupnění hradu pro veřejnost.

Lze krátce v kontextu přiblížit probíhající stavební úpravy?
V letošním roce dochází ke stavebním úpravám na věži Baba. Díky teplému zimnímu počasí mohly být plánované stavební práce zahájeny již v únoru. V tuto chvíli je hotova první etapa, která spočívala v zadláždění podlahy věže. Dlažba má za účel nejen zpevnění povrchu, ale zejména odvodnění věže a eliminaci problémů spojených se zasakováním dešťových vod, které vzlínaly do obvodových zdí a zatékaly do skály, kde v souvislosti s promrzáním způsobovaly problémy. Druhou etapou, kterou zahájíme v druhé polovině dubna, je stavba nového vyhlídkového ochozu ve věži. Původní dřevěný ochoz již dosloužil a bude nahrazen ocelovou konstrukcí, která zaručí delší životnost.

Jak se akce konkrétně projeví v návštěvnickém režimu?
Montáž vyhlídkového ochozu je plánována na dobu 5–6 týdnů. Po tuto dobu bude návštěvníkům nepřístupná věž, kde budou probíhat stavební práce, a druhé nádvoří, kde bude manipulační prostor pro stavbu. Podívat se ale budou moci až do dvou třetin schodiště na věž, odkud je nádherný výhled do kraje. V souvislosti s tímto omezením bude platit snížené vstupné. Nový ochoz by měl být přístupný nejpozději od 1. června 2024. Věříme, že se setkáme s pochopením ze strany návštěvníků, pro které bude nová vyhlídka jistě velkým lákadlem.

Jaká je finanční náročnost prací?
První etapa, tedy zadláždění a odvodnění věže, která byla spojena s velmi náročnou dopravou více než 60 tun stavebního materiálu na věž pomocí stavební lanovky, stála 838 tisíc korun a byla realizována firmou SPOLEČNOST SUKOU, s. r. o., jež má dlouholeté zkušenosti v oblasti obnovy památek. Druhou etapu – stavbu vyhlídkového ochozu – realizuje firma TEPLOTECHNA Ostrava, a. s., která má mimo jiné zkušenosti se stavbou rozhleden po celé republice. Stavbu ochozu vysoutěžili s cenou 2,1 milionu korun.

Které další pracovní výzvy vás letos nebo v delším časovém horizontu čekají?
Dlouhodobě je největší výzvou revitalizace areálu hradu, která spočívá ve zbudování nového sociálního zázemí a pokladny, opravě cesty na hrad, odvodnění povrchů vnitřního hradu a v dalších drobnějších úpravách. V současné době vzniká projektová dokumentace. Jde o projekt, jenž se na Troskách řeší již desítky let, a já upřímně věřím, že se jej v horizontu 10 let podaří dotáhnout k úspěšné realizaci. Dále v letošním roce budeme pokračovat v sanaci hradebního zdiva, kterou postupně provádíme již několik let. Pravidelnou výzvou je i drobná údržba hradu a poskytování kvalitních služeb našim návštěvníkům. V letošním roce se kromě nového vyhlídkového ochozu mohou těšit i na tradiční kulturní léto na Troskách – letní kina, divadla, koncerty nebo vzdělávací pracovní listy pro děti.

Další informace naleznete na stránkách HRADU TROSKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info