PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Opravené památky>>Spolek Pšovka nepolevuje ve svých aktivitách ani letos

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

Spolek Pšovka nepolevuje ve svých aktivitách ani letos

4. 5. 2017 Propamatky.info: Severně od hradu Houska pramení říčka Pšovka. Místní okrašlovací spolek nese její jméno. Severně od hradu Houska pramení říčka Pšovka. Místní okrašlovací spolek nese její jméno. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena TÝN (ČESKOLIPSKO) | Okrašlovací spolek Kokořínska se věnuje záchraně drobných sakrálních a přírodních památek se zřetelem na kaple a studánky. Svěcení nově zrestaurovaného barokního kříže v obci Týn se koná 7. května od 14.30 hodin.

Průběžnou činností se okrašlovací spolek snaží postupně rehabilitovat drobné sakrální památky v oblasti Kokořínska, které byly postiženy devastací zejména v souvislosti s poválečným odsunem a obdobím totality. Jedná se o záslužnou obnovu kulturního a přírodního dědictví předchozích generací. Zájmem spolku je rovněž oslovit veřejnost, a to nejen místní občany, ale i početné příznivce oblasti Kokořínska, kteří by měli zájem spolupodílet se na aktivitách neziskové organizace. Kromě velkého množství obnovených kaplí, křížků, kostelů, skalních výklenků, studánek nebo pramenů byly vydány publikace Putování s říčkou Pšovkou Kokořínskem, Pověsti z území obce Blatce nebo soubor 12 pohlednic zachycujících průřez jedenáctileté činnosti Pšovky. Z aktuálně připravovaných projektů pro letošní rok lze jmenovat především opravu křížku v obci Kruh, obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Horní Housce, umístění železného kříže v blízkosti bořejovského kostela nebo obnovu pomníčku padlým v první světové válce pod Beškovem.

Barokní kříž v obci Týn je dle dostupných dobových materiálů datovaný do roku 1809 a patří tak k jedné z nejstarších dochovaných barokních památek v plenéru na území bývalého houseckého panství. Zajímavostí je, že se dochoval i původní kříž obklopený plechovým listím. Nezachovalo se původní vyobrazení Krista a kříž byl asi ve 20. století doplněn litinovou soškou. V roce 2015 se spolku podařilo získat grant Nadace Občanského fóra, převážná část finančních prostředků nutných k odbornému restaurování ale byla použita z vlastních zdrojů spolku. Na finální realizaci se podílel zejména restaurátor Miroslav Kroupa, práce na kovovém kříži prováděl restaurátor David Císařovský, pozlacování realizovala Irena Gosmanová a autorkou vyobrazení Nejsvětější Trojice je akademická malířka a restaurátorka Vendula Císařovská. Slavnostní svěcení týnského kříže představuje pomyslné završení celé etapy obnovy této významné drobné sakrální památky.

Podrobnosti o činnosti neziskové organizace jsou k dispozici na stránkách okrašlovacího spolku PŠOVKA, aktuality naleznete rovněž na FACEBOOKU nebo v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Pšovka - Okrašlovací spolek Kokořínska

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info