PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Vladimírem Treglem o záchraně hospodářského dvora

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Vladimírem Treglem o záchraně hospodářského dvora

9. 4. 2022 Propamatky.info: Pohled do hospodářského dvora v lednu 2022 Pohled do hospodářského dvora v lednu 2022 | Foto: Vladimír Tregl | Licence: Všechna práva vyhrazena ZÁKUPY (ČESKOLIPSKO) | Dlouhodobě patřilo jižní křídlo a hospodářský dvůr místního zámku k nejohroženějším národním kulturním památkám v Česku. Již několik let probíhá postupná a náročná obnova rozsáhlého areálu, na jejíž průběh jsme se zeptali kastelána zámku.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii národní kulturní památky?
Hospodářský dvůr je barokní památkou postavenou na přelomu 17. a 18. století, tedy v období, kdy majitelkou zákupského zámku a panství byla Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, rozená princezna Sasko-Lauenburská. Kromě koníren, chlévů a dalších hospodářských provozů poskytovala budova i ubytování pro členy početného dvora velkovévodkyně. Ke stejnému účelu byl hospodářský dvůr využíván i v 19. století, kdy byly Zákupy letním sídlem rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého. Za první světové války byl v areálu vojenský lazaret, po roce 1918 připadla budova státním statkům.

Jaké práce se dosud podařilo realizovat?
Od počátku probíhají práce na zajištění statiky budovy a jejím odvodnění. Obnova se soustředí na opravu. Musela být také vyklizena suť.

Které kroky jsou v plánu v roce 2022?
Dokončení statického zajištění budovy a obnova vnějšího pláště.

Lze krátce zmínit strukturu financování rozsáhlého projektu?
Rekonstrukce je z části financována z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek je pokryt z rozpočtu vlastníka, kterým je český stát.

Můžete letmo přiblížit budoucí expozici s pracovním názvem Zapomenuté zámky a zapomenuté rodiny?
V 19 místnostech prvního patra vznikne expozice, jejímž cílem je prezentovat dochované movité vybavení šlechtických sídel, která nebyla určena ke zpřístupnění veřejnosti. Připomenuty tak budou například zámky Sloup v Čechách (domov důchodců), Mimoň (zámek již neexistuje), Hrubá Skála (hotelové zařízení) nebo Kopidlno (školské zařízení). Akcent bude kladen nejen na historii samotných staveb, ale i na osudy jejich někdejších majitelů.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Rekonstrukci provádí sdružení společností Gardenline, Chládek a Tintěra a Archatt.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info