PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Liberecký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Ivem Kvapilem nejen o znovunavrácených zvonech

Zpravodajství

Liberecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Ivem Kvapilem nejen o znovunavrácených zvonech

7. 10. 2022 Propamatky.info: Svěcení zvonů v kostele sv. Václava Svěcení zvonů v kostele sv. Václava | Foto: Biskupství Královéhradecké | Licence: Všechna práva vyhrazena HARRACHOV (JABLONECKO) | Po 80 letech se letos v květnu v místním památkově chráněném svatostánku sv. Václava rozezněly znovu odlité zvony pocházející z dílny zvonaře Petra Rudolfa Manouška. Nejen na tuto slavnostní událost jsme se zeptali zdejšího faráře.

Můžete v krátkosti přiblížit historii svatostánku a osud zvonů?
Kostel sv. Václava byl postaven na místě dřevěné kaple z roku 1730. V roce 1788 zde vyrostl dřevěný kostel. V letech 1822–1828 byl přebudován na zděný empírový svatostánek. Uvnitř zaujme částečně skleněný oltář z roku 1864, který je důkazem bohaté sklářské minulosti chrámu i obce. V podkroví kostela v galerii je pak dochován poničený – rozbitý skleněný zvon, který byl umístěn na věži. Druhý skleněný zvon je ve věžičce kaple sv. Alžběty u sklárny v Harrachově.

V čem spočívala obnova kostela, která osazení zvonů odlitých Petrem Rudolfem Manouškem předcházela?
Od sametové revoluce začala probíhat generální oprava kostela. Vnitřní obnova omítek, výmalby a nového vnitřního osvětlení. Následovalo odvodnění, výměna střešní krytiny včetně opravy křížů na věžích. Dále pak po etapách probíhala oprava fasády. V roce 2022 byly konečně pořízeny tři chybějící zvony. Završením oprav bude restaurování varhan, které jsou jedinečné v kraji.

Kolik finančních prostředků se podařilo vybrat ve veřejné sbírce?
Cena pořízení zvonů včetně úprav věže, elektrifikace a doprovodných prací stála přibližně 1,2 milionu korun. Veřejná sbírka, která stále ještě probíhá, vynesla 290 tisíc korun. Farnost Harrachov věnovala 200 tisíc korun, lékař Leo Černý daroval 200 tisíc korun a město Harrachov se podílelo částkou 100 tisíc korun. Celkový výnos tedy činí 790 tisíc korun, z čehož plyne, že nám ještě chybí doplatit 400 tisíc korun.

Formuloval byste hlavní odkaz a symboliku navrácení zvonů?
Lidé dobré vůle a vnímavého ducha odedávna připisují zvonům a jejich hlasu ducha věčnosti. Snad je to proto, že život člověka se počítá na desítky let, zatímco život zvonů je měřen staletími. Zvony jsou nejvznešenějším nástrojem komunikace ať již mezi nebem a zemí nebo mezi lidmi země, světadíly, nebo velkými myšlenkami, které utvářely lidské dějiny. Zvony vyzdvihují zemi k nebi a naklánějí nebe k člověku. Jejich hlas je varováním v nebezpečí, vyzváním k zastavení, pozváním ke společenství a voláním k věcem vyšším, než si člověk dokáže pomyslet. Jsem velmi rád, že nám v Harrachově tento hlas již nechybí.

Které další aktivity spojené s památkami ve farnosti letos chystáte?
Vzhledem k finanční náročnosti pořízení tří zvonů v letošním roce již žádné větší akce neplánujeme. Nicméně proběhne úprava světelného osvětlení ať již nových zvonů, nebo naší galerie na půdě kostela, které je provizorní. Zároveň budou probíhat přípravné práce na generální opravu varhan, které jediné ještě na svůj nový život čekají.

O veřejné sbírce více ve FINANCOVÁNÍ, další informace naleznete na stránkách BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info