PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | Se Štěpánkou Tryznovou o obnově kostela sv. Šimona a Judy

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Štěpánkou Tryznovou o obnově kostela sv. Šimona a Judy

5. 9. 2023 Propamatky.info: Kostel sv. Šimona a Judy z ptačí perspektivy Kostel sv. Šimona a Judy z ptačí perspektivy | Foto: Přátelé Starého Rokytníku, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena STARÝ ROKYTNÍK (TRUTNOVSKO) | Přes dva roky spolek Přátelé Starého Rokytníku vlastní a zachraňuje cenný památkově chráněný areál zdejšího svatostánku s cílem uchovat jej pro budoucí generace. Na aktuální stav prací jsme se zeptali místopředsedkyně spolku.

Mohla byste stručně shrnout cíle spolku a historii kostela?
Stěžejním cílem, pro který byl spolek založen, je oprava a obnova kostela sv. apoštolů Šimona a Judy. Dále se jedná o údržbu přilehlého hřbitova a širšího okolí kostela, pořádání kulturních a jiných akcí a vytváření podmínek pro znovunalezení úlohy této budovy v rámci obce a regionu.
Jedná se o původně gotickou sakrální stavbu připomínanou v roce 1384. Ve 30. letech 15. století byl kostel poničen a vystavěn znovu v 18. století. Jednolodní stavba má pravoúhlý presbytář se sakristií a charakteristickou hranolovou věž. Svatostánek obklopuje hřbitov vymezený kamennou lichoběžníkovou zdí.

Co se vše dosud podařilo v rámci kostela obnovit?
Zničená vitrážová okna byla zrestaurována do původní podoby a opravil se strop nad hlavní lodí. Do památky byla přivedena elektřina. Pečujeme o hřbitov, interiér svatostánku, organizujeme kulturní, vzdělávací a jiné akce. Spolupracujeme s bývalými německými rodáky a jejich potomky na mapování historie Starého Rokytníku.

Jaké práce vás letos čekají?
V současnosti vzniká stavebněhistorický průzkum a letos by mělo dojít k opravě další části stropu, tentokrát nad presbytářem. Chceme pokračovat v pracích na hřbitově, v interiéru a v pořádání akcí pro veřejnost.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury?
V roce 2021 přispělo Ministerstvo kultury částkou 199 tisíc korun na restaurování vitrážových oken. V letošním roce žádáme o dotaci na opravu stropu.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
S nesmírnou úctou mohu doporučit firmu Vítězslav Zilvar – Vitraj Glass z Opočna, jejíž majitel je profesně i lidsky úžasný člověk. Rovněž s velikou vděčností doporučuji firmu Tesařské práce Martin Strejc z Čistěvsi, která provedla velice náročnou opravu stropu a krovu kostela.

Více informací naleznete na stránkách spolku PŘÁTELÉ STARÉHO ROKYTNÍKU, aktuality dále na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info