PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Vlastimilem Šimkem o pokračující obnově mlýna

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Vlastimilem Šimkem o pokračující obnově mlýna

13. 9. 2023 Propamatky.info: Obnovená střecha mlýna Obnovená střecha mlýna | Foto: Společnost ochránců památek ve východních Čechách | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÉ MEZIŘÍČÍ (RYCHNOVSKO) | Společnost ochránců památek ve východních Čechách neúnavným tempem pokračuje čtvrtým rokem v obnově cenného památkově chráněného mlýnského areálu. Místopředsedy spolku jsme se zeptali na podrobnosti aktuální fáze rekonstrukce.

V jaké fázi se v současnosti obnova nachází?
Máme za sebou finančně i organizačně náročnou opravu krovu a střechy nad hlavním objektem mlýna. Ta byla zahájena v roce 2021 a z důvodu shánění financí byla rozdělena do tří let. Práce byly zakončeny na jaře roku 2023. Snažili jsme se zachovat maximum původních materiálů krovu, aby neutrpěla jeho historická hodnota. Veškeré práce byly konzultovány s pracovníky památkové péče. Po všeobecné shodě řemeslníci využili při sanaci dožilých částí trámů takzvané protézování, což je napojení původních částí trámů na nové, a to formou tesařských spojů. Samozřejmě muselo dojít k celkové výměně laťování a střešních keramických tašek, kterých bylo více než 14 tisíc kusů, k vyspravení komínů, výměně žlabů a opravě prkenných podlah.

Jakým způsobem opravy financujete?
Záchranné práce by nešly realizovat bez dotačních titulů. Zcela zásadně nás podpořil Královéhradecký kraj, rovněž jsme využili dotační tituly Ministerstva kultury. Nicméně finančně nás podporují i podnikatelské subjekty a drobní dárci. Například surové dříví na část střechy nám darovala společnost LESY COLLOREDO – MANSFELD, s. r. o., které patří okolní lesy. V současné době rovněž probíhá crowdfundingová kampaň na platformě DONIO, v rámci níž se snažíme získat chybějící finance na doplacení části střechy. Finančně nás podpořil bývalý vlastník mlýna společnost Tereos TTD, a. s., a Alza.cz, a. s.

Zapojujete do obnovy místní řemeslníky?

Tradičně se snažíme oslovovat zejména řemeslníky z obce nebo okolí, což se nám daří. Elektroinstalaci, okna, případně opravu štítové zdi zajišťovali místní firmy. Okno do vikýře zhotovil truhlář z Českého Meziříčí Vladimír Fabián, tesařské a pokrývačské práce zajišťovala firma Stavby Milota, s. r. o., z Prahy. Bohužel s ohledem na finance, náročnost prací na krovu a střeše, respektive zkušenosti s památkovými objekty jsme museli oslovit firmu až ze středních Čech. Nicméně při výrobě okna pro střešní budník byla vyhotovena opět místním truhlářem věrná kopie. Část méně náročných prací si však zajišťujeme brigádnicky z důvodu ušetření financí a zkušeností, které dále využíváme při propagaci kulturního dědictví.

Co vás čeká v dalších letech?
Chceme se zaměřit na zajištění havarijního stavu přístavby mlýna, kde se původně nacházela takzvaná lednice a poté vodní turbína. V budoucnu zde bude technické zázemí pro celý objekt. Rovněž chceme zpřístupnit zahradu, která obklopuje mlýn, aby ji mohli návštěvníci využívat pro odpočinek. A samozřejmě je zde řada prací v interiéru jako opravy omítek, výměny nebo vyspravení oken, opravy schodů a podlah a v neposlední řadě renovace technického vybavení památky.

Jaké jsou plány s objektem v budoucnu?
Vedle muzea mlynářství bude místo poskytovat prostory pro výstavy věnované historii obce, místním rodákům včetně politického vězně a arcibiskupa Karla Otčenáška, zázemí pro kulturní a vzdělávací akce jako koncerty, divadla, přednášky. V přízemí je v plánu zřídit dílnu pro různé workshopy.

O Společnosti ochránců památek ve východních Čechách naleznete více v KATALOGU SLUŽEB. O počátku rekonstrukce se dočtete v textu ROZHOVOR | S VLASTIMILEM ŠIMKEM O OBNOVĚ MLÝNA.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info