PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Philippem Charfreitagem o obnově loveckého zámečku

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Philippem Charfreitagem o obnově loveckého zámečku

5. 6. 2023 Propamatky.info: Přístupové schodiště s loveckým zámečkem Přístupové schodiště s loveckým zámečkem | Foto: Philipp Charfreitag | Licence: Všechna práva vyhrazena POLOM (RYCHNOVSKO) | Přes 10 let se cenný pozdně barokní památkově chráněný lovecký zámeček nachází v neutěšeném technickém stavu. Pro záchranu a obnovu památky se rozhodl současný majitel, kterého jsme se zeptali na rekonstrukci a plány do budoucna.

Můžete ve stručnosti přiblížit dějiny stavby?
Historie památky se píše od roku 1773, kdy se kníže František Oldřich Kinský rozhodl postavit na svém panství v obci Hájek malý barokní lovecký zámeček. Postupně zde byly vybudovány i lázně a pozdně barokní kaplička. V 60. letech 19. století byly lázně zbourány a kaplička dostala současnou novogotickou podobu. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu a v majetku Kinských zůstal až do znárodnění v roce 1948. V dobách socialismu byl využíván národním podnikem Východočeské státní lesy k rekreaci zaměstnanců, a to až do roku 1992, kdy byl navrácen v restituci rodině Kinských, která zde měla svou lesní správu, a v roce 2013 byl prodán Michalu Důjkovi, potomkovi hraběcího rodu Bubnů z Litic. Ten památku v roce 2021 prodal naší rodině.

V jaké kondici se objekt před obnovou nachází?
Zámeček je od odstěhování lesní správy Kinských neobývaný, což se na jeho stavu negativně projevilo. Za posledních 10 let viditelně zchátral. Interiér je vybydlený a jsou zde i některé necitlivé zásahy z předchozího užívání. Nicméně budova samotná je v relativně dobrém stavu, má celou řadu architektonicky cenných prvků, které se musí jen oživit. Nyní probíhají různá měření a sondy, které nám prozradí detailnější informace o stavu jednotlivých částí objektu. Už teď je ale jasné, že nejhůř na tom je později postavená přístavba bývalého chléva. Je tam vysoká míra vlhkosti, čemuž v těchto místech napomáhá i špatný stav střechy.

Které práce vás v rámci obnovy a proměny čekají?
Samozřejmě hlavní prací bude rekonstrukce samotného zámečku. V první fázi je nejdůležitější mansardová střecha, kdy dojde k zateplení a položení nové krytiny se zachováním původního krovu. Následovat budou další stavební práce včetně už zmiňované přístavby chléva. Nechali jsme si vypracovat stavebněhistorický průzkum, takže přesně známe kvality objektu a chceme s nimi v co největší míře pracovat. Zároveň ale nechceme pouze replikovat původní podobu památky, chceme přidat i něco nového. Koneckonců to bylo jedno z hlavních kritérií při našem výběru architektů. Architektka Lenka Míková a její tým mají velké zkušenosti s citlivými rekonstrukcemi historických objektů a jejich doplněním o současnou vrstvu architektury. V našem případě bude ta současná vrstva asi nejvíce reprezentována novou betonovou přístavbou. Ta by měla svým umístěním i tvarem navazovat na bývalý chlév, ale materiálově bude zcela odlišná. Obnova se ovšem netýká pouze budovy zámečku, ale celého areálu. Bude vypracován krajinářský koncept, opravena kaplička, schody k rybníku, stodola a plánují se i nová místa, jako je sauna, ohniště, sad nebo molo u rybníka.

Jak by měl být v budoucnu areál využit?
Areál je plánovaný pro rekreační účely. V zámečku bude několik osobitých apartmánů k pronájmu a dále velkorysé společné prostory. Díky tomu bude toto místo vhodné i pro větší akce. Návštěvníci pak budou moci využívat veškeré zázemí, které pro ně chystáme a zároveň třeba podnikat výlety do krásné krajiny podhůří Orlických hor. Od začátku máme jasnou vizi, že tento záměr musí jít ruku v ruce se zachováním silného genia loci, který tento prostor má. Zvelebit kus architektury a krajiny nejen pro budoucí hosty, ale třeba i pro sousedy a kolemjdoucí.

Je možné na obnovu čerpat finanční dotace Ministerstva kultury?
Tyto možnosti nyní prověřujeme. Ale pokud by to bylo možné, tak bychom rádi nějakou využili, minimálně na rekonstrukci kapličky a přilehlých schodů, které jsou také součástí památkové ochrany.

Detaily o stavbě naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info