PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Zprávy z regionů>>Dotace na obnovu památkového fondu

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Dotace na obnovu památkového fondu

14. 11. 2023 Propamatky.info: Zvonice u kostela sv. Jana Křtitele v Hradci Králové – Třebši během obnovy Zvonice u kostela sv. Jana Křtitele v Hradci Králové – Třebši během obnovy | Foto: Archiv Římskokatolické farnosti Nový Hradec Králové | Licence: Všechna práva vyhrazena KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Krajský úřad v Hradci Králové vyhlásil program na obnovu památkového fondu, který je určený vlastníkům movitých i nemovitých kulturních památek a staveb v památkových rezervacích a památkových zónách. O dotaci lze žádat do 29. listopadu 2023.

Cílem programu je péče o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších kulturních zařízení.

Dotace je poskytována pro tyto účely:

  • Stavební obnova památkového fondu – obnova staveb prohlášených za kulturní památku
  • Restaurování památkového fondu – restaurování výtvarných a uměleckořemeslných děl prohlášených za kulturní památku
  • Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek – podpora provádění odborných průzkumů nezbytných pro přípravu obnovy národních kulturních památek a kulturních památek (např. průzkum stavebněhistorický, stavebnětechnický, statický, restaurátorský, mykologický, dendrochronologický atd.)
  • Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách – stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se zajištění statiky, obnov střešního pláště a dále fasád a výplní otvorů směrem do veřejných prostranství
  • Obnova národních kulturních památek – stavební obnova nebo restaurování národních kulturních památek

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů činí 15 milionů korun. V loňském roce přispěl kraj například na obnovu památkově chráněné dřevěné zvonice u kostela sv. Jana Křtitele v Hradci Králové – Třebši, o které jsme připravili rozhovor ve ZPRAVODAJSTVÍ.

V současné době jsou aktivní i další programy – Podpora dokončení realizace aktivit spojených s přihláškou Broumova na EHMK 2028, Kreativní vouchery pro kulturní dědictví, Podpora činnosti muzeí a galerií, Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví, Podpora kulturních aktivit a Obnova historických varhanPodrobné informace o programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Kristýna Julinová

Zdroj: Královéhradecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info