PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Královéhradecký kraj>>Královéhradecký kraj ocenil osoby a obce za obnovu památek v regionu

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Královéhradecký kraj ocenil osoby a obce za obnovu památek v regionu

23. 6. 2023 Propamatky.info: Hejtman Martin Červíček a náměstkyně Martina Berdychová předali cenu těm, kteří pečují o památky v regionu. Hejtman Martin Červíček a náměstkyně Martina Berdychová předali cenu těm, kteří pečují o památky v regionu. | Foto: Královéhradecký kraj | Licence: Všechna práva vyhrazena KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Cenu Hereditas obligat vyhlásil Královéhradecký kraj potřetí. Letos ji získali majitelé zámku v Hořiněvsi, městys Pecka, obec Semechnice a Jan Slavík za popularizaci památkové péče. Cílem ceny je vyzdvihovat výjimečné příběhy záchrany památek.

„Cenou chceme ocenit všechny občany a obce, kteří v sobě našli vůli a odhodlání, aby svůj záměr dotáhli do konce. Díky jejich úsilí můžeme žít v krásném kraji plném rozmanité architektury,“ řekl hejtman Martin Červíček. Královéhradecký kraj změnil letos název ceny na Hereditas obligat (Dědictví zavazuje). Jejím prostřednictvím chce ještě více upozornit a zviditelnit výjimečné příběhy lidí, kteří se do záchrany často zapomenutých nebo zanedbaných památek nezištně pouštějí.

Cenu Hereditas obligat mohou lidé či organizace získat ve čtyřech kategoriích:

  • Stavební obnova chráněné stavby (prohlášené památky)
  • Restaurování movité či nemovité památky
  • Záchrana neprohlášené památky
  • Popularizace památkové péče

Vítěz v každé kategorii obdržel 50 tisíc korun.

V kategorii Stavební obnova chráněné stavby byla oceněna Markéta Slaninová za opravu střechy zámku v Hořiněvsi. Původní středověká tvrz byla na konci 16. století přestavěna na renesanční zámek. Chátrající stavbu koupili v roce 2018 manželé Slaninovi a od té doby tuto opomíjenou kulturní památku postupně rekonstruují. Během čtyř let se jim podařilo opravit celou střechu zámku včetně krovů a obnovit také původní způsob prosvětlení půdních prostor v podobě skleněných střešních tašek.

Za obnovu sloupu se sochou Panny Marie a sochami světců získal městys Pecka cenu v kategorii Restaurování prohlášené památky. Mariánský sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem spolu s osmi sochami světců představuje významnou architektonickou dominantu náměstí Pecky. V roce 2022 byla završena obnova celého díla restaurováním balustrádového ohrazení, schodiště a podlahy kolem sloupu. Tyto renovace spolu s revitalizací zeleně okolo sloupu přinesly nový život tomuto uměleckému dílu.

V kategorii Záchrana neprohlášené památky ocenil kraj obec Semechnice za opravu kaple Panny Marie Bolestné. V minulém roce obec uskutečnila kompletní obnovu kaple, včetně jejího interiéru. Odborníci opravili staré harmonium, které bylo dříve mimo provoz. Každoroční posvícení, konané první zářijový týden, dokazuje pevné spojení místních obyvatel s touto malebnou stavbou.

Ocenění za popularizaci památkové péče získal Jan Slavík, který se po celý svůj profesní život věnoval obnově historických objektů v Královéhradeckém kraji. Zvlášť blízká mu byla v minulosti významná a později zcela opomíjená krajina Broumovského výběžku. Díky jeho neúnavné a obětavé práci byla zachráněna řada významných památek, často i téměř v poslední chvíli.

Bližší informace naleznete na stránkách KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Královéhradecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info