PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Pavlem Machem nejen o restaurování oltáře českých patronů

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Pavlem Machem nejen o restaurování oltáře českých patronů

4. 3. 2022 Propamatky.info: Obnovený oltář českých patronů Obnovený oltář českých patronů | Foto: Pavel Mach | Licence: Všechna práva vyhrazena BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH (RYCHNOVSKO) | V barokním památkově chráněném kostele sv. Maří Magdalény se nachází cenný soubor mobiliárního vybavení, zejména takzvaný oltář českých patronů. Na náročnost jeho obnovy jsme se zeptali hlavního restaurátora.

Můžete ve stručnosti zmínit unikátnost restaurovaných prvků?
Boční oltář českých patronů zhotovený v roce 1766 žamberským řezbářem Alexiusem Czyliakem je pozoruhodný zejména svým ikonografickým ztvárněním oltářního retabula. Na klasické tumbovité mense spočívá svatostánek, nad kterým se v celé šířce oltáře rozprostírá obdélný reliéf s výjevem ze svatováclavské legendy. V areálu obehnaném vznosnou zdí vidíme sv. Václava, kterak sklízí a lisuje víno, v horní části se nachází pole s obilím. Horní část reliéfu je částečně kryta rozměrnou svatováclavskou orlicí s korunou, tvořící stěžejní část retabula. Tělo orlice vyplňuje kruhový rokajový rám, do něhož jsou vsazeny olejomalby českých patronů, kterým dominuje střední ovál s výjevem sv. Václava ve tříčtvrtinové postavě. Vše uzavírá paprsčitá svatozář s okřídlenými dušemi, mráčky a Staroboleslavským palladiem. Oltář Kalvárie je unikátní svojí sochařskou výzdobou. Především tělo Krista je provedeno mimořádně kvalitně. Spíše drobnější práce vzniklá krátce po roce 1735 pochází patrně z dílny Jiřího Františka Pacáka.

V jaké fázi se restaurátorské práce nachází?
Restaurování bočního oltáře českých patronů bylo ukončeno po třech letech v roce 2020. Práce na oltáři Kalvárie stále pokračují. Pokud ovšem půjde vše podle plánu, bude oltář v letošním roce kompletně zrestaurován a navrácen zpět na původní místo.

Jaké stěžejní zásahy bylo nutné provést u oltáře českých patronů?
U obou památek se realizovaly a realizují standardní restaurátorské procesy. U oltáře českých patronů byla však zcela stěžejní etapou likvidace dřevokazného hmyzu, dřevomorky domácí a petrifikace dřevní hmoty, především reliéfu se svatováclavskou legendou. Zde byla dřevní hmota sežrána zcela na prach, ke zborcení reliéfu nedošlo jen díky výrazné podkladové klihokřídové krustě pod polychromiemi, která reliéf v podstatě doslova držela pohromadě.

V čem zejména spočívají práce u oltáře Kalvárie?
Zde dosud byla velice náročná etapa snímání sekundárních vrstev. Všechny polychromie na památce byly totiž na olejové bázi. Separace nejstarších a druhotných barevných úprav tak představovala časově, materiálově i technologicky náročnou práci.

Jaké další zajímavé pracovní výzvy vás letos čekají?
Kromě dokončení Kalvárie z Bartošovic se těšíme na pokračování prací na hlavním oltáři v Rancířově, kde se restaurují původní celozlacené polychromie na vysoký lesk a mat. Výzvou letošního roku bude ale také náročná instalace zrestaurovaného oltářního nástavce hlavního oltáře kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Polohopisné údaje naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. O jedné fázi restaurování pojednával text na portálu V BARTOŠOVICÍCH RESTAURUJÍ OLTÁŘNÍ OBRAZ.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info