PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Jiřím Václavíkem o činnosti Spolku přátel Častolovic – 1. část

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jiřím Václavíkem o činnosti Spolku přátel Častolovic – 1. část

27. 1. 2018 Propamatky.info: Spolek přátel Častolovic pořádá také besedy o historii a památkách městyse. Spolek přátel Častolovic pořádá také besedy o historii a památkách městyse. | Foto: Jiří Václavík | Licence: Všechna práva vyhrazena ČASTOLOVICE (RYCHNOVSKO) | Spolek přátel Častolovic se už po mnoho let stará o prezentaci historie a záchranu kulturního dědictví ve svém městě. O široké paletě aktivit, kterými se spolek zabývá, jsme se bavili s jeho zakladatelem a místním patriotem Jiřím Václavíkem.

Co bylo impulsem k založení Spolku přátel Častolovic?
Od dětství jsem měl rád historii a Častolovice jsou mou srdeční záležitostí. Někdy kolem roku 2004 jsem začal připravovat rozsáhlou 576stránkovou monografii s názvem Častolovice. Tehdy jsem oslovoval pamětníky, navštěvoval archivy, pročítal kroniky a shromažďoval různorodé písemné i obrazové materiály. Kniha vyšla v roce 2008 a mne prakticky ihned po jejím vydání napadlo, že by bylo dobré zužitkovat sesbírané dokumenty a historické fotografie. Podařilo se mi oslovit několik podobně založených lidí a odtud již nebylo daleko k myšlence založení spolku, který vznikl v květnu roku 2010.

Kolik má spolek členů a čím se zabýváte?
V současné době má spolek 20 členů, kteří se v souladu s jeho stanovami snaží sebe i širokou veřejnost seznamovat s dějinami památek na Častolovicku, usilovat o jejich ochranu, obnovu a zpřístupnění veřejnosti. Současně podporujeme rozvoj turistického ruchu regionu, povzbuzujeme zájem veřejnosti o historické a kulturní dědictví městyse, spolupodílíme se na zmapování památek regionu. Zřídili jsme naučnou stezku, podílíme se na jejím značení a údržbě. Založili jsme a spravujeme archiv historických dokumentů, organizujeme sbírky fotografií, historických a jiných předmětů souvisejících s minulostí a současností městečka. Mimoto pořádáme přednášky, vlastivědné vycházky, tematické zájezdy, vyvíjíme publikační, muzejní, kulturní a výstavní činnost. Organizujeme také besedy, tematické semináře, divadelní představení a hudební koncerty. Připravujeme sezonní úklidy městyse a jeho okolí. Podporujeme elektronickou formu prezentace historie, památek a okolí na CD, DVD, internetu nebo prostřednictvím videoprojekcí.

Jaké byly první akce, které se vám v Častolovicích podařilo zrealizovat?
Vůbec první velkou akcí nově vzniklého spolku byla záchrana čapího hnízda na komíně místní strojírenské firmy v roce 2011. Následovala výtvarná soutěž Kapr Čenda. V témže roce Spolek přátel Častolovic uspěl u Státního zemědělského intervenčního fondu se žádostí o dotaci na projekt Přestavba obřadní místnosti na Muzeum Častolovicka – památku místního významu. V průběhu dvou let tak v budově radnice čp. 10 vzniklo malé regionální muzeum, které spravujeme a provozujeme. Návrh interiéru a expozice vytvořila talentovaná studentka Martina Řeháčková. Roku 2013 jsme na chodbu před muzeum (opět prostřednictvím dotace) pořídili multimediální kiosek.

Vedle otevření muzea jste současně pracovali i na zmiňované elektronické prezentaci historie městyse?
Ano, formou komunitní spolupráce členů spolku a dobrovolníků se nám podařilo přepsat do elektronické podoby Pamětní knihu městečka Častolovice a některé dostupné kroniky. V roce 2011 jsme uspořádali oslavy 100. výročí úmrtí význačné osobnosti českého divadla, principálky Elišky Zöllnerové, kterých se zúčastnili i Eliščini potomci. Rok 2016 jsme zasvětili realizaci velké výstavy obrazů a soch autorů působících v Častolovicích s názvem Hudečkovy Častolovice, která probíhala souběžně na několika místech v obci.

Paleta vaší činnosti je skutečně pestrá. Pracujete i na jiných projektech, které jsme zatím nezmínili?
Krom výše zmiňovaných akcí spravuji uzavřenou facebookovou skupinu Častolovice – toulky zdejší minulostí, do které pravidelně přispívám. Pořádáme vánoční koncerty, tematické výstavy, účastníme se besed s dětmi v základní škole, poskytujeme podklady studentům historie. Také pomáháme lidem při pátrání po jejich předcích. Podílíme se na přípravě propagačních materiálů pro městys. Na konci roku 2017 spatřil světlo světa první spolkový sborník příspěvků k místní historii Střípky z historie Častolovic. Momentálně intenzivně pracujeme na propagaci a zviditelnění opomíjené technické památky Náhonu Alba.

Více informací naleznete na stránkách SPOLKU PŘÁTEL ČASTOLOVIC. Druhou část rozhovoru si můžete přečíst ZDE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Spolek přátel Častolovic

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info