PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Jiřím Horákem o záchraně a obnově zvonice

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jiřím Horákem o záchraně a obnově zvonice

10. 8. 2022 Propamatky.info: Zvonice během obnovy Zvonice během obnovy | Foto: Archiv Římskokatolické farnosti Nový Hradec Králové | Licence: Všechna práva vyhrazena HRADEC KRÁLOVÉ – TŘEBEŠ | Památkově chráněná dřevěná zvonice u kostela sv. Jana Křtitele v Hradci Králové – Třebši se dlouho nacházela v neuspokojivém technickém stavu. Letos pokračuje další fáze její obnovy, na detaily jsme se zeptali starosty Vysoké nad Labem.

Můžete ve stručnosti zmínit historii zvonice svatostánku?
Celodřevěná stupňovitá osmiboká zvonice smíšené štenýřovo-vzpěradlové konstrukce vznikla patrně v letech 1602–1603. Podle dendrochronologické analýzy byly duby na vzpěradlovou konstrukci pokáceny v roce 1602. Štenýřový hranol není na vrcholu pevně spojen se vzpěradlovou konstrukcí nesoucí zvony a jeho funkce se tak omezuje především na funkci nosné kostry pláště stavby. Památka je provedena z tesaných dubových trámů, střecha byla tvořena jednoduše kladenými dřevěnými šindeli. Takto zachovalých zvonic do dnešní doby zůstalo pouze několik. Zajímavostí může být, že zvonice příslušela dříve k husitskému kostelíku Mistra Jana Husa, který byl v polovině 17. století nahrazen katolickým svatostánkem zasvěceným sv. Janu Křtiteli. Zvony byly však stále husitské a až v roce 1699, údajně po opakovaných stížnostech okolních obyvatel, že nemohou „kacířskými“ zvony zvonit „proti zlému povětří“, byly znovu vysvěceny. Větší ze zvonů byl pokřtěn Jan Václav, později byl z něho odsekán nápis o zasvěcení sv. Janu z Husi a ve značení zbylo jen „Janu“. Tím zmizela poslední památka na husitskou minulost místa, které se kdysi nazývalo „na Konstanci“.

V jakém stavu se obnova nachází?
Přípravné práce vedoucí k záchraně památky byly zahájeny v roce 2015 za faráře Františka Hladkého, kdy byla se společností INRECO, s. r. o., uzavřena smlouva o zpracování projektové dokumentace. Její příprava trvala téměř dva roky, bylo nutno podrobně prohlédnout všechny dřevěné prvky stavby, posoudit stupeň poškození a možnost jejich zachování nebo náhrady. Podrobná dokumentace byla dokončena a předána v roce 2017, stavební povolení bylo vydáno v červnu 2018. Z důvodů technologických i finančních jsou práce prováděny po etapách. První proběhla v roce 2020 a spočívala zejména ve výměně degradovaného základového roštu. Kvůli tomu musela být celá mnohatunová zvonice včetně zvonů zdvižena pomocí 9 heverů a posazena na provizorní zděné pilíře. Byla odebrána nadbytečná zemina, vybetonován obvodový věnec a připraveny nové patky pro usazení nového základového roštu z ručně tesaných dubových trámů. Pro lepší přístup byla ubourána hřbitovní zeď přiléhající ke zvonici. V září 2020 byla zvonice opět usazena na původní místo, ale do nového roštu, uloženého na suchém a urovnaném terénu. Náklady na první etapu činily 1,35 milionu korun. Druhá etapa je před dokončením. V současné době je zvonička bez opláštění štenýře, jsou vyměněny poškozené nosné prvky štenýře a opravena nová podlaha prvního patra. Během prázdnin bude štenýř nově opláštěn modřínovými, ručně hoblovanými prkny. Střecha bude z ručně štípaných šindelů, rovněž modřínových. Tím budou zřejmě dokončeny letošní práce.

Které práce mají následovat?
V příštím roce bychom chtěli dílo dokončit. Bude provedena střecha takzvané suknice, také ze štípaných modřínových šindelů. Obvodové roubení z masivních trámů bude uloženo na nové pískovcové desky. Zajímavostí je, že celkovým narovnáním konstrukce zvoničky s velkou pravděpodobností bude muset dojít k převěšení dvou stávajících zvonů. Toto se bude téměř jistě týkat velkého, cca 700 kilogramů těžkého zvonu z roku 1583, který byl zrekvírován za druhé světové války a nalezen po válce v roce 1947 v Hamburku. Na zvonici byl znovu pověšen v roce 1968 a tehdy již stála zvonice takzvaně nakřivo, takže po jejím narovnání bude nakřivo zvon.

Daří se na obnovu čerpat finanční dotace Ministerstva kultury?
Ano. Každoročně po tři roky dostáváme částku kolem 250 tisíc korun. Investorem je Římskokatolická farnost Nový Hradec Králové. Dále finančně pomáhá Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Celkové náklady na opravu jsou ve smlouvě stanoveny na téměř 4,3 milionu korun.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Vřele doporučujeme odbornou firmu Tesařství Jan Rydlo z Šonova u Nového Města nad Metují.

Více informací naleznete na stránkách ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info