PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Tipy a inspirace>>Národní kulturní památka Pevnost Dobrošov

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Národní kulturní památka Pevnost Dobrošov

10. 10. 2023 Propamatky.info: Provozní budova s expozicí a dělostřelecký srub Zelený Provozní budova s expozicí a dělostřelecký srub Zelený | Foto: Archiv Královéhradeckého kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Dne 3. května 2022 byla po třech letech rekonstrukce opět otevřena národní kulturní památka Pevnost Dobrošov. Jeden z prvních zpřístupněných objektů československého pohraničního opevnění (zpřístupněn v 60. letech 20. století) se tak dočkal moderního zázemí pro návštěvníky, nových expozic i celkové rekonstrukce návštěvnických tras, a to včetně bezbariérového přístupu do podzemních částí.

Investorem rekonstrukce byl Královéhradecký kraj, projektantem Atelier 11 Hradec Králové, s. r. o., zhotovitelem pak Sdružení SOLID CARE, s. r. o., a GEMEC-UNION, a. s. Finančně náročná akce by se nemohla uskutečnit bez podpory Evropské unie. Ta prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj a Centra rozvoje, investic a inovací podpořila projekt Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov (CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323) dotací ve výši 55 129 810 Kč. Celkové náklady revitalizace Pevnosti Dobrošov se vyšplhaly na 95 726 325 Kč.

V rámci projektu byla postavena nová provozní budova, provedeny úpravy a revitalizace pevnostních objektů a vybudovány nové muzejní expozice. Podzemí pevnosti bylo poprvé v historii zpřístupněno pro imobilní občany. Bezbariérově jsou dnes přístupné expozice v provozní budově, celý dělostřelecký srub N-S 75 Zelený a pomocí výtahu také návštěvnický okruh v podzemních částech pevnosti. S jistými omezeními lze bezbariérově navštívit také nadzemní patro srubu N-S 72 Můstek. Pro imobilní návštěvníky tak zůstal zcela nepřístupný pouze srub N-S 73 Jeřáb.

Pevnost dnes nabízí tři návštěvnické okruhy. Zcela samostatná je expozice v pěchotním srubu N-S 73 Jeřáb. Ta se snaží návštěvníkům přiblížit reálnou situaci v září 1938. Srub je tak osazen provizorní instalací těžkých pěchotních kulometů vz. 24 a vz. 37, provizorními dřevěnými palandami a dalším vybavením. Nově byly také namontovány repliky střílen a replika pancéřových dveří. Během rekonstrukce byly mimoto zrestaurovány cenné malby, které zde zanechala osádka srubu v roce 1938.

Hlavní návštěvnická trasa zahrnuje dělostřelecký srub N-S 75 Zelený, pěchotní srub N-S 72 Můstek a část podzemních částí pevnosti. V dělostřeleckém srubu N-S 75 Zelený byly osazeny nové repliky střílen a zrestaurovány makety houfnic vyrobené pro natáčení filmu Dny zrady (režie Otakar Vávra 1973). Expozice byla také doplněna audiotechnikou simulující výstřely z děl a ruchy během jejich obsluhy. Největší změnou oproti stavu před revitalizací je zpřístupnění tohoto návštěvnického okruhu i pro imobilní návštěvníky pomocí výtahu umístěného do části původní výtahové šachty. V podzemí pevnosti byly upraveny podlahy chodeb a sálů a také zrestaurovány důlní výztuže. Původně plánované velkorysé podzemní expozice byly v průběhu projektu zásadně zredukovány tak, aby byl umožněn volný průlet zimujících netopýrů a zároveň nebyly ohroženy vystavené sbírkové předměty. Funkce jednotlivých sálů je proto ztvárněna pouze náznakově a pomocí textových a obrazových panelů. Na srub Můstek byla v rámci projektu nainstalována maketa pancéřového zvonu a do interiéru replika protibetonovového granátu Röchling. Ta připomíná pohnutou historii tohoto objektu, který v období druhé světové války sloužil ke zkouškám prototypů těchto masivních podkaliberních střel.

Autentické pevnostní objekty a podzemní prostory doplňuje také nová multimediální expozice, která je umístěna v návštěvnickém centru. Expozice je primárně určena pro návštěvníky čekající na prohlídku podzemí. Ti si zde mohou vyzkoušet hledání min či nepřímou střelbu z pevnostní houfnice. K dispozici jsou také dotykové stoly a obrazovky s doplňkovými informacemi o uniformách, osobnostech spojených s pevností, zbraních či politické situaci. Zájemci mají možnost si virtuálně prohlédnout nepřístupné části podzemí, interaktivní model pevnosti či klasickou muzejní expozici zachycující historii opevňování náchodského průsmyku od pravěku do druhé poloviny 20. století. Velkým lákadlem je unikátní kolekce vojáčků Lubomíra Šušlíka, jež zachycuje československou armádu v roce 1938. Pro návštěvníky je také připraven půlhodinový film, který je seznámí s politickou situací vedoucí ke stavbě opevnění, s postupem stavby pevnosti i osudy posádky v roce 1938. Pevnost Dobrošov není pouze významnou historickou památkou, je též evropsky významným zimovištěm netopýrů. Návštěvníci se proto mohou pomocí virtuální reality obeznámit také s životem těchto obyvatelů pevnosti.

Multimediální expozici navrhla a zrealizovala společnost AV MEDIA SYSTEMS za přispění celé řady autorů textů a konzultantů. Scénář pro VR prezentaci života netopýrů připravil Mgr. Josef Hotový podle ideového návrhu PhDr. Sixta Boloma-Kotariho, PhD. Film Pevnost Dobrošov vyprodukoval a režíroval Petr Vyšohlíd (Victoria Studio), a to na základě scénáře PhDr. Zdeňka Zahradníka, jenž na scénáři spolupracoval s Mgr. Janem Hrubeckým a Bc. Martinem Měřinským.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech krajů Královéhradeckého, Jihočeského, Středočeského, Pardubického, Karlovarského, Moravskoslezského, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy. On-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Přečtěte si také další články:

Autor: Jan Tůma – Muzeum Náchodska

Zdroj: Královehradecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info