PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Královéhradecký kraj>>ROZHOVOR | S Vlastimilem Šimkem o záchraně a obnově mlýna

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Vlastimilem Šimkem o záchraně a obnově mlýna

13. 4. 2021 Propamatky.info: Obnovené jihovýchodní průčelí mlýna Obnovené jihovýchodní průčelí mlýna | Foto: Společnost ochránců památek ve východních Čechách | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÉ MEZIŘÍČÍ (RYCHNOVSKO) | Díky iniciativě Společnosti ochránců památek ve východních Čechách se cenný mlýnský areál stal před dvěma lety kulturní památkou a v současnosti probíhá jeho postupná obnova. Místopředsedy spolku jsme se zeptali na podrobnosti.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
První zmínka o mlýnu v Českém Meziříčí pochází z roku 1598. Nejstarší část současného objektu byla vystavěna v roce 1740. Původně se jednalo o panský mlýn, náležející do velkostatku Opočno. Byl poháněn vodou z Mlýnského potoka na spodní vodu. Vystřídala se zde řada mlynářů, ale nejvýraznějším rodem byla rodina Hrnčířova. Mlelo se až do začátku 50. let, kdy byla mlynářská živnost nuceně ukončena. Na počátku nového milénia objekt včetně pozemků zakoupila společnost vlastnící vedle stojící cukrovar, která v roce 2019 od demolice odstoupila a za symbolickou jednu korunu objekt prodala Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.

V jaké fázi se v současnosti obnova nachází a co se podařilo?
Záchrana mlýna je stále na začátku. Nachází se v havarijním stavu, nicméně po jeho vyklizení v loňském roce se jej podařilo napojit na elektrickou síť a instalovat nové elektrorozvody, což je dobrý základ pro další záchranné práce. Vedle toho se rovněž povedlo zpevnit a opravit jihovýchodní štítovou stěnu, která byla již velice narušená. Zřejmě díky síle zdiva nedošlo k jejímu zřícení. V rámci opravy stěny jsme nechali vyrobit a vyměnit i vnější křídla oken. Dostala zelenou barvu, která zde byla velice oblíbená.

Jaké práce vás čekají?
Na památce je potřeba opravit a renovovat téměř vše. Pro tento rok nás však čeká zásadní obnova krovu a střechy. Některé prvky krovové konstrukce jsou v kritickém stavu. V rámci této akce bychom rádi vyměnili i některé dožilé stropní trámy mezi prvním patrem a podstřeším. Je to však otázka financí, zda se budeme moci pustit do opravy celé střechy, nebo jen části. Poté by měly následovat opravy interiérů, zejména podlah, omítek, technologií, samozřejmě obvodových stěn, oken a nakonec fasády. Novou podobu by měl získat i vnější prostor kolem mlýna.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury?
Prozatím jsme získali z Ministerstva kultury část financí na opravu jihovýchodní štítové zdi. Tento rok jsme požádali o větší částku na obnovu střechy z Havarijního programu. Zda a v jaké výši se nám podaří získat finance, zatím netušíme. Od toho se bude následně odvíjet spoluúčast, kterou budeme muset získat z jiných zdrojů. Značně nás prozatím podpořil Královéhradecký kraj, některé soukromé subjekty a samozřejmě i drobní dárci. Všem patří velký dík. Drobných dárců bychom chtěli oslovit ale daleko více.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Odborné práce ponecháváme na dodavatelích, ty méně odborné i z důvodu uspoření části financí si zajišťujeme sami, nebo ve spolupráci s dodavateli. Nicméně vždy se snažíme oslovit řemeslníky z místa, pokud jsou schopni splnit naše požadavky dané památkou, včetně příznivé ceny. Nová okna vyráběl místní truhlář Vladimír Fabián. Rozvody elektra a vše s tím spojené dodával místní elektrikář Martin Seidl. Opravu zdi s naší spoluúčastí pak zajistila malá firma Sintech z nedaleké Jaroměře. Rád bych zmínil herce Miloně Čepelku a spisovatelku Pavlu Horákovou, kteří nám ve velké míře pomáhají s mediální propagací záchranné akce.

O Společnosti ochránců památek ve východních Čechách naleznete více v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info