PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Královéhradecký kraj>>ROZHOVOR | S kastelánem ratibořického zámku Ivanem Češkou

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S kastelánem ratibořického zámku Ivanem Češkou

20. 5. 2018 Propamatky.info: V rámci provedených prací byla osazena dvě mlýnská kola a jedno pro sousedící mandl.    V rámci provedených prací byla osazena dvě mlýnská kola a jedno pro sousedící mandl. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena RATIBOŘICE (NÁCHODSKO) | Ivan Češka působí jako kastelán státního zámku Ratibořice. Přiblíží mimo jiné aktuální stav obnov, které kontinuálně probíhají v Babiččině údolí včetně nedávno zprovozněného mlýnského náhonu.

Jak dlouho trvala obnova mlýnského náhonu?
Zevrubná obnova mlýnského náhonu v Ratibořicích trvala od března 2017 do plného spuštění 21. března 2018, tedy celkem 12 měsíců.

Mohl byste v krátkosti z vašeho pohledu popsat největší úskalí záslužné obnovy?
U tak rozsáhlé obnovy v poměrně vysoce navštěvované lokalitě bylo jedním úskalím hlídat bezpečnost a řídit pohyb migrující veřejnosti v bezprostřední blízkosti stavby. Nechtěli jsme Babiččino údolí uzavřít, ač jsme teoreticky mohli, naopak jsme si od toho slibovali, že se veřejnost bude zajímat a přijde se podívat, jak taková obnova specifického díla, tedy vodního díla, vypadá a probíhá. A myslím, že se to neminulo účinkem a i toto úskalí se podařilo zdolat, protože nenastal žádný podstatný problém.

Nastaly nějaké nečekané momenty po technologické stránce?
Hlavním úskalím bylo objevení dubového srubového pažení, se kterým projekt počítal nad rámec, a zpevnění břehů hatěmi. Z viditelných známek technického vybavení náhonu jsme spolu s projektanty usuzovali, že se bude vyskytovat na problematických místech, na kterých meandrující vodoteč může atakovat při vyšším stavu vody břehy. Po úplném vyčištění, to znamená vybrání sedimentu v mocnosti 50–60 centimetrů, se objevilo takové technické vybavení náhonu téměř po celé jeho nátokové délce cca 700 metrů před místem, kde voda opouští koryto a natéká na vantroky u mlýna a mandlu. Do vyčistění koryta náhonu bylo pažení skryto. Na některých místech jsou srubové a haťové stěny porušeny tak, že neplní svou funkci, muselo být přikročeno k doplnění původního schváleného projektu. Tím současně došlo k rozšíření potřeby provedení obnovy a k navýšení finančních nákladů, které byly přislíbeny.

Představil byste čtenářům obnovu další památky, konkrétně domu čp. 10?
Jedná se o bytový dům, který byl v předpolí areálu Panského hospodářského dvora vystavěn v roce 1907 majitelem velkostatku Bedřichem princem Schaumburgem–Lippem pro potřeby ubytování zaměstnanců. Generální obnova bude spočívat ve výměně již zcela dožilé střešní krytiny a krovu, do kterého několik desetiletí zatékalo, obnově nebo výměně všech oken, dveří, stropních konstrukcí, podlah, v kompletní výměně elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů, ve vybudování čističky odpadních vod a retenční nádrže dešťové vody, která bude využívána k zavlažování v zámeckém parku, v celkové obnově fasád a samozřejmě i v obnově a adaptaci vnitřních prostor za účelem obnovy bytového fondu pro zaměstnance současné správy zámku.

Čemu dalšímu se pracovně v současné době věnujete?
K již zmíněným akcím stavební obnovy je to v nastalé návštěvnické sezoně samozřejmě také zajišťování provozu všech zpřístupněných objektů národní kulturní památky Babiččino údolí v Ratibořicích. Celkem jde o 14 budov, takže co se týká jejich údržby, veškeré vegetace a trávníků v zámeckém parku, zásobní kuchyňské zahrady, cest a tak dále, tak je toho pro deset zaměstnanců správy až nad hlavu.

Jaké jsou nejbližší výzvy do budoucna?
Zmíním-li, že v brzké době je to například ještě rozsáhlý projekt pasportizace parku, zásobní zahrady a dalších ploch s vegetací, tak potom v delším časovém horizontu je to vybudování ohrazení zámeckého parku, vybudování návštěvnického centra pokladnou a prodejnou suvenýrů, včetně potřebného zázemí pro cestovní ruch nebo obnova a adaptace Loveckého pavilonu. Dále bych jako správce areálu byl rád, kdyby se podařilo dokončit zahájené digitální polohopisné a výškopisné zaměření všech ploch v mé správě, zaměření všech budov a zahájit další nutné průzkumy v rámci projektových příprav, aby bylo možno přihlásit a zapojit celý ratibořický areál do programu Národní poklad II. Tento program financování obnovy rozsáhlých národních kulturních památek by byl šancí na celkovou obnovu areálu a k širšímu využití pro návštěvnickou veřejnost.

Více informací naleznete na stránkách státního zámku RATIBOŘICE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info