PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Památky a finance>>Dotační programy Královéhradeckého kraje na rok 2020

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Dotační programy Královéhradeckého kraje na rok 2020

30. 10. 2019 Propamatky.info: Z programu Obnova památkového fondu byla podpořena oprava vily Čerych v České Skalici. Z programu Obnova památkového fondu byla podpořena oprava vily Čerych v České Skalici. | Foto: Sokoljan – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Královéhradecký kraj vyhlásil na příští rok několik dotačních programů, které podporují péči o nemovité památky a také o nemateriální kulturní dědictví. Žádosti je možné předkládat do 14. listopadu.

Program Obnova památkového fondu pravidelně poskytuje prostředky na stavební obnovu kulturních památek, restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl, na provádění odborných průzkumů a na obnovu staveb, které nejsou prohlášenými památkami, ale nacházejí se v památkových rezervacích a zónách. Na letošní rok v něm bylo schváleno 12,2 milionu korun.
Na příští rok je vyčleněna obdobná částka. Z dotačních příspěvků byly například financovány opravy kostelů, zámků, zemědělských usedlostí, městských domů a dalších objektů.

Další program podporuje odbornou obnovu historických varhan. Vztahuje se na všechny nástroje bez ohledu na to, zda se jedná o kulturní památku, či nikoliv. Musí být staré minimálně 80 let. Posuzuje se historická a umělecká hodnota. Letos byl tento titul zařazen do Obnovy památkového fondu, na rok 2020 byl opět vyhlášen samostatně.

Prioritou programu Podpora činnosti muzeí a galerií je zlepšení podmínek prezentace kulturního a historického dědictví včetně péče o sbírky a zkvalitnění služeb. Ty spočívají ve zpřístupňování dědictví regionu a v získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací, které slouží k rozvoji kulturněvýchovných nebo vzdělávacích potřeb veřejnosti. V tomto případě byly na rok 2019 schváleny 2 miliony korun.

V programu Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví se kraj mimo jiné věnuje rozvoji a zachování tradiční lidové kultury, obyčejů, zvyků, rozličných technologických postupů a dovedností, lidových řemesel a umělecké výroby. Další dotaci poskytuje na rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, jež obohacují kulturní dění v regionu, například financuje projekty zaměřené na literaturu, výtvarné umění, fotografie, filmovou tvorbu a další akce.

Bližší informace o aktuálně vyhlášených programech na rok 2020 jsou k dispozici ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Královéhradecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info