PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>ZPRÁVY Z KATALOGU SLUŽEB | Obnova fasády základní školy v České Skalici

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ZPRÁVY Z KATALOGU SLUŽEB | Obnova fasády základní školy v České Skalici

11. 2. 2019 Propamatky.info: Na obnovu místní dominantní školní budovy z roku 1900 byly použity omítkoviny od společnosti MC–Bauchemie. Na obnovu místní dominantní školní budovy z roku 1900 byly použity omítkoviny od společnosti MC–Bauchemie. | Foto: MC–Bauchemie s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ SKALICE (NÁCHODSKO) | Historické školní budovy patří k objektům, které jsou v permanentním kontaktu s nejrůznějšími zdroji vlhkosti. Do této kategorie patří také místní pohledově exponovaná základní škola, kde byly úspěšně aplikovány výrobky společnosti MC–Bauchemie.

Sanace poruch zdiva představuje poměrně složitý proces a vyžaduje značné finanční náklady. Poškození tohoto druhu lze plnohodnotně napravit pouze odstraněním příčin. Jedním z prvních kroků je identifikace problému a následně také kulturních hodnot, které je třeba v rámci obnovy zachovat. V roce 2017 došlo k celkové obnově fasády se snahou o dosažení původní barevnosti dle průzkumu a dochovaných historických fotografií.

Nejprve bylo odebráno několik sond pro určení stavu omítek pod novodobým a nevhodným akrylátovým nátěrem. Výsledky analýzy prokázaly celkově degradovaný stav maltoviny. Poté došlo k vyvzorkování a následnému provedení maltových směsí na bázi hydraulického vápna NHL 3. Štukové úpravy se realizovaly pomocí vysoce plastické malty Exzellent 700, probarvené již ve své matrici a pro finální povrchovou úpravu byly zvoleny difuzně otevřené silikátové nátěry. Následovala obnova pískovcového soklu s aplikací speciální trasové malty řady Oxal. Závěrem byla použita antigraffiti ochrana, konkrétně typ MC-Color Proof vision, u kterého je možné případné poškození následně snadno a rychle odstranit pomocí speciálního čistícího gelu MC-Cleaner G.

Rozvoj výstavby škol má historicky zásadní význam, jejich prostředí vědomě či nevědomě ovlivňuje estetické cítění a psychologii obyvatel měst a vesnic. V minulosti jim byla věnována zvláštní pozornost a postupně se staly nedílnou součástí urbanistických konceptů. Typologie těchto objektů se výrazněji rozvíjela v souvislosti s uzákoněním povinné školní docházky v roce 1774.

Na místě několika nižších domů byla v roce 1900 postavena v historizujícím slohu měšťanská chlapecká škola. Poměrně hmotně a dominantně působící nárožní objekt se nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky Babiččino údolí v Ratibořicích. Fasády budovy mají charakteristickou pásovou bosáž s balustrádami. Nárožní portály imitují dórský řád a okenní šambrány mají jemnou profilaci. Celý půlobvod budovy odděluje profilovaná patrová římsa, v nadpražích oken jsou pak výrazné vlysy s triglyfy a metopami. Sokl objektu je z pískovcových bloků, zakončený soklovou římsou.

Obnova a využívání historických budov škol bude rovněž tématem 12. ročníku odborné konference PROPAMÁTKY, která se uskuteční 7.–9. listopadu v budově bývalé základní školy v Písku. Bližší informace naleznete na stránkách KONFERENCE PROPAMÁTKY.

Článek vznikl v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti MC–BAUCHEMIE. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: MC–Bauchemie s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info