PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Markem Matějkou o záchraně a obnově roubeného domu

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Markem Matějkou o záchraně a obnově roubeného domu

21. 5. 2022 Propamatky.info: Roubený dům po obnově krovu Roubený dům po obnově krovu | Foto: Marek Matějek | Licence: Všechna práva vyhrazena DOLNÍ DVŮR (TRUTNOVSKO) | Památkově chráněný roubený přízemní dům se sedlovou střechou v malebné horské obci se dlouhodobě nacházel v neutěšeném technickém stavu a hrozila mu demolice. Na postupnou záchranu započatou v roce 2015 jsme se zeptali současného majitele.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii chalupy čp. 114?
Historie tohoto místa byla velmi bohatá, ale také pohnutá. Při provádění stavebněhistorického průzkumu se nám podařilo nahlédnout do doby vlády Marie Terezie, kdy byl poloroubený vesnický dům čp. 114 zmiňován v robotním seznamu z roku 1773 ve vlastnictví čtvrtláníka Tobiase Stillera. Generace majitelů přicházely a odcházely, rody se střídaly. Zvlášť silně mě zasáhla skutečnost, že v bitevní vřavě první světové války postupně padli tři bratři z tohoto domu ve věku pouhých 21 až 23 let. Dramaticky do dějin domu zasáhl také odsun německého obyvatelstva v dubnu roku 1946. Nevyjasněné vlastnické vztahy a stále se zhoršující stav objektu vygradoval v první dekádě tohoto století snahou o jeho demolici. V době, kdy se zdálo, že jeho svíčka pomalu dohasíná, svitla nová naděje a příběh této památky pokračuje dál.

Co bylo nejsložitějším krokem obnovy?
Docela nejtěžším krokem celé obnovy bylo přesvědčit na počátku manželku a vlastně celou rodinu žijící na Vysočině o tom, že bychom měli koupit a zachránit ruinu chalupy na druhém konci republiky, protože to nikdo jiný neudělá. Oporou mi byl tatínek manželky, který mě v tomto záměru bezvýhradně podpořil a pomohl mi překonat prvotní překážky. Jemu patří můj největší dík. Vzácný poloroubený dům čp. 114 v Dolním Dvoře, který je zachycen i v jedné z knížek Marie Kubátové, jsme zakoupili v roce 2015. Stal se součástí našeho života a my se stali součástí jeho historie. Přivedl nám do cesty spoustu skvělých lidí a nezapomenutelných zážitků. Jedná se o zapsanou kulturní památku, jíž jsme se rozhodli navrátit zašlou krásu. Samotnou obnovu bylo možné uskutečnit zejména díky skvělé spolupráci s Národním památkovým ústavem, konkrétně územním garantem Janem Tlučhořem, svědomité práci projektanta Lubora Grunda, dále díky podpoře Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury.

Jaké práce jsou třeba dokončit?
Doposud se podařilo obnovit krov, střechu ze štípaného modřínového šindele, ručně tesané roubení, zděné konstrukce a výplně otvorů, staticky narušené klenby v kamenné hospodářské části stavení a kachlový sporák a pec. Původní mobiliář se bohužel nedochoval. Rádi bychom postupně pořídili repliky lidového nábytku, který bude odpovídat místním užitným vzorům. V nejbližší době nás čeká oprava kamenného sklepa a nasucho skládané opěrné zdi ve svahu za domem, které také vykazují vážné statické poruchy. Na specializované práce hledáme odborníky, ale mnoho činností jsme se naučili a zvládli svépomocí jako například hliněné či vápenné omítky.

Byly provedeny nějaké prvky preventivní ochrany dřevěných konstrukcí?
Ano. Na základě řady velmi precizních průzkumů byla v roce 2017 realizována horkovzdušná sanace dřevěných konstrukcí. Chalupa v Dolním Dvoře mě v pravém slova smyslu přivedla k památkám. Díky ní jsem poznal Institut pro památky a kulturu a sám zcela změnil svoji profesi. Odešel jsem z akademického a univerzitního prostředí, soustředil kolem sebe skupinu stejně smýšlejících lidí a založil společnost Krovservis, díky níž se mohu naplno věnovat ochraně a preventivní údržbě dřevěných historických konstrukcí.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Byl by to dlouhý seznam od průzkumů – SHP, diagnostika dřeva, dendrochronologie až po jednotlivá řemesla. Měli jsme velké štěstí na tradiční řemeslníky, kteří dělají poctivou práci. Za všechny doporučím alespoň dva: mistra tesaře Hynka Šalplachtu, který obnovil ručně tesané roubení domu a mistra kamnáře Pavla Mlázovského, jenž zrekonstruoval historický kachlový sporák a pec na základě několika fragmentů původních kachlů. Obou zmíněných pánů si vážím nejenom pro jejich odbornost a nekompromisní profesionalitu, ale také pro jejich lidský a citlivý přístup.

Jaké zajímavé pracovní výzvy vás letos čekají?
Při obnově stavení v Dolním Dvoře a dalších památkových objektů jsem získal mnoho cenných zkušeností, které si nechci nechat pro sebe. Poskytuji metodickou pomoc těm, kdo se rozhodli stejně a jsou na začátku cesty. Rád bych svým dílem přispěl k pozitivní změně společenského smýšlení ve vztahu k našemu kulturnímu dědictví. Snažím se v on-line i off-line světě ukazovat, jak vzácné je dědictví našich předků, jak o ně pečovat a třeba někoho inspirovat k záchraně konkrétní památky.
Ve společnosti Krovservis, která se specializuje právě na ochranu a preventivní údržbu dřevěných historických konstrukcí, máme v nejbližší době před sebou nejednu zajímavou profesní výzvu. Na naše ošetření proti dřevokaznému hmyzu čeká několik soukromých objektů lidové roubené architektury. Prohlubuje se také spolupráce s muzei, městy a církevními správci sakrálních staveb, kteří pečují o řadu památkových objektů. Dobrý hospodář ví, že preventivní údržba je vždy lepší než následné nákladné opravy. Rýsuje se sanace krásného vodního mlýna na Slovensku. Pracujeme také na poslední etapě obnovy transferovaného seníku ze Strání, který bude k vidění v areálu Janúšovy usedlosti.

Více informací o zkušenostech Marka Matějky a činnosti společnosti Krovservis naleznete v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info