PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Jitkou Fučíkovou o záchraně a obnově někdejšího kláštera

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jitkou Fučíkovou o záchraně a obnově někdejšího kláštera

13. 3. 2023 Propamatky.info: Rajský dvůr po obnově Rajský dvůr po obnově | Foto: Život bez bariér, z. ú. | Licence: Všechna práva vyhrazena NOVÁ PAKA (JIČÍNSKO) | Po pěti letech byla dokončena revitalizace cenného památkově chráněného klášterního komplexu pro potřeby neziskové organizace Život bez bariér. Na podrobnosti nejen finančně náročného procesu jsme se zeptali ředitelky instituce.

Můžete přiblížit historii památky?
Klášter v Nové Pace nechal vystavět v letech 1655–1701 pán z Tiefenbachu a jeho žena Marie Eva Alžběta, rozená hraběnka ze Šternberka pro řád svatého Františka z Pauly. Součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož stavba byla dokončena v roce 1724. Paulánští řeholníci se zde nestarali pouze o duše přicházejících poutníků. Součástí jejich řeholní služby byla péče o tělesné zdraví obyvatel Nové Paky a okolí. V roce 1732 v klášteře fungovala lékárna. Mezi lety 1784–1789 za vlády Josefa II. řeholníci konvent opustili. Budova byla prodána do soukromých rukou a v prostorách vznikla tkalcovna, barvírna látek, ale vyráběla se tu i lepenka. V místě našlo ubytování několik rodin, vznikla zde také hospoda. Z významných osobností měl v areálu ateliér například sochař Stanislav Sucharda, byly tu dále malířské dílny Václava Kretschmera a Antonína Mühla. V refektáři kláštera určitý čas působilo i divadlo. Za zmínku stojí například i rok 1858, kdy zachvátil chrám a klášter mohutný požár. Díky tamním občanům a řemeslníkům se podařilo budovy opravit. V roce 1870 začala klášterní budova sloužit pro potřeby nemocnice nejprve městské, poté okresní. Klášter se stal součástí nemocničního areálu, ve kterém jsou vybudovány další dvě budovy. V roce 2004 Královéhradecký kraj ukončil činnost tamní nemocnice a nabídl objekty k prodeji. Josef Fučík, zakladatel neziskové organizace Život bez bariér, koupil na splátky v roce 2006 spolu s manželkou Jitkou od Královéhradeckého kraje celý areál bývalé nemocnice včetně, aby zde vybudoval zázemí pro aktivity a činnosti neziskové organizace.

V jaké kondici se objekt před obnovou nacházel?
Někdejší klášter v Nové Pace byl po předání organizaci Život bez bariér prázdný, zchátralý, opuštěný. Po dobu fungování nemocnice, která potřebovala prostory pro vlastní využití, vznikaly drobné přístavby, nástavby, vestavby, které zcela změnily původní charakter barokní památky. Pro funkci nemocnice byly zdi opatřeny vrstvami omyvatelného nátěru, některé místnosti děleny dřevotřískou, někdy i skleněnými luxfery. Na původní podlaze se nacházelo několik vrstev linolea. Využití budovy po zakoupení nebylo možné z důvodu zastaralé kotelny. Ta byla uzpůsobena k topení koksem, což bylo nevhodné a současně drahé. Elektroinstalace, hromosvody, kanalizace, to vše bylo roky využíváno, ovšem neudržováno. Ve středu kláštera se nachází nádherný rajský dvůr s vlastní studnou. V době získání objektu do této části zasahovala přístavba nemocniční sesterny, veškeré okapy byly nefunkční, takže stékající voda ve zdivu narušovala statiku. Nevyužitý objekt, plísně v ambitu i na schodištích, rozbitá některá okna, takový byl stav historické kulturní památky. Podobně vypadalo okolí, v havarijním stavu byla kanalizace s přípojkou vody a do budov nebyl zaveden plyn. S manželem nás trápil pohled na náš opuštěný a zchátralý klášter, který byl plný temnoty a stínů, ze kterých čišela minulost mnoha lidských osudů, prošlých těmito prostory. Rozhodli jsme se proto po vzoru Domova v Řepích novopacký klášter zachránit a opravit.

Co všechno bylo provedeno a které práce vás čekají?
Památka prošla několika etapami příprav a obnovy. Úvodem bylo zásadní udržet objekt ve stavu, aby dále nechátral. Očistit jej od přístavků, nepovolených staveb, vybudovat ke klášteru prostranství. Větrání, očištění zdí od plísní, výměna okapů, oprava střechy včetně nových vikýřů, aby do kláštera nezatékalo. Bylo třeba vybudovat a vyměnit nefunkční kanalizace nebo upravit šachtu pro vodovodní přípojku. Neméně podstatným krokem se jevilo stanovit si vizi, pro koho bude prostor určen a na jaké účely využit. V letech 2006–2012 nechal Život bez bariér vypracovat veškeré průzkumy, konkrétně stavebněhistorický, restaurátorský, statický a krovový průzkum. Byla zajištěna a vypracována architektonická studie, poté projektová dokumentace se stavebním povolením na celý objekt. V roce 2017 byl Život bez bariér připraven a využil příležitost podat žádosti o evropské finance. Revitalizace kláštera se vzhledem k výzvám dotací z EU fondů vztahovala na polovinu objektu. Evropské dotace byly schváleny, podařilo se získat financování z více zdrojů a v průběhu let 2017–2022 započala revitalizace druhého podzemního podlaží, prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží barokního objektu. Součástí oprav byl rajský dvůr, fasáda a nutné práce umožňující přístup do areálu. Byla vybudována nová plynová přípojka. Celková revitalizace byla realizována pod dohledem odborníků památkové péče. Bývalý klášter ještě čeká obnova druhého a třetího nadzemního podlaží, jehož součástí je střecha. Je třeba dokončit fasádu jižní části objektu a je nezbytné dále vybudovat parkoviště.

Dařilo se čerpat finanční prostředky Ministerstva kultury?
Finanční zdroje na revitalizaci byly využity z několika zdrojů. Náklady na opravu budovy činily celkem asi 130 milionů korun v rozmezí let 2006–2022. Ministerstvo kultury se finančně nepodílelo na žádné z realizovaných etap. V první přípravné etapě k zajištění průzkumů, projektové dokumentace, nutných prioritních oprav a zpracování žádosti k získání podpory financování z evropských fondů hradil Život bez bariér náklady v celkové výši asi 5 milionů korun. Finančními a materiálovými dary se podílely i firmy, nadace, ale i drobní přispěvatelé. Přiznané dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byly získány na projekty pod názvem Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka ve výši asi 43 milionů korun. Královéhradecký kraj přispěl částkou 36 milionů korun. Ostatní náklady hradilo město Nová Paka. Šlo o vícezdrojové financování, kde je velmi důležité dbát na dodržení specifických pravidel. Proto Životu bez bariér, z. ú., investorovi stavby, pomohlo s celkovou administrací projektů Centrum evropského projektování v Hradci Králové. Projekty a celkové práce obnovy kláštera byly dokončeny v prosinci roku 2022. Součástí obnovy kláštera je také vybavení prostor, na které Život bez bariér, z. ú., získal dotaci z evropských fondů. Prostor je připraven k užívání. Objekt bude převeden do vlastnictví města Nová Paka a Život bez bariér, z. ú., bude dlouhodobě využívat prostory pro potřeby provozování sociálních služeb a aktivit komunitního centra.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
V Nové Pace a okolí je mnoho šikovných firem a řemeslníků, díky kterým je klášter opět důstojnou kulturní památkou. Prioritou objektu je samozřejmě bezbariérovost. Tomu předcházela dobře vypracovaná projektová dokumentace. Ateliér MarDou, konkrétně architekt Martin Doubek, věnoval projektu mnoho času, aby splňoval veškeré podmínky a stal se výjimečným. Nesnadná byla součinnost řemeslníků, kteří mají zkušenosti s obdobnými objekty. Barokní římsy, šambrány a bosáže opravila a dotvarovala firma Jan Zverec z Pecky. Restaurátorce Markétě Novotné se podařilo obnovit části maleb v ambitu kláštera. Firma Jiří Chudoba, stavební a inženýrská činnost opravila omítky technikou gletování. V rajském dvoře i v ostatních prostorách schodišť vyrobila zábradlí firma Zámečnictví Musil. Okrasnou mříž na studnu v rajském dvoře umístil umělecký kovář Jan Bek. Určitě lze doporučit výrobu oken od firmy Zdeňka Vaise Truhlářství Vidonice, s. r. o., nebo výrobu dubových interiérových dveří od firmy BUDAY&SÁDEK Dřevo-ateliér, s. r. o. Nelze opomenout parapety nebo doplňky od Truhlářství Mühl. Je správné, že firma MBQ, s. r. o., generální dodavatel stavby, oslovila a využila šikovnosti místních firem a řemeslníků z města a okolí. Místní občané mohou být náležitě hrdí, že se místní dominantu podařilo oživit za přičinění lokálních subdodavatelů.

Více informací naleznete na stránkách ŽIVOT BEZ BARIÉR.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info