PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Jakubem Ďoubalem o obnově Braunova betlému

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jakubem Ďoubalem o obnově Braunova betlému

30. 10. 2020 Propamatky.info: Vytesané skulptury představují sochy a reliéfy znázorňující biblické a hagiografické náměty. Vytesané skulptury představují sochy a reliéfy znázorňující biblické a hagiografické náměty. | Foto: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice | Licence: Všechna práva vyhrazena HŘIBOJEDY, STANOVICE (TRUTNOVSKO) | Začaly restaurátorské práce související s obnovou unikátního krajinného a urbanistického celku skulptur. Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucího Ateliéru restaurování a konzervace kamene z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Můžete ve stručnosti popsat současný stav poškození památky?
Pokud odhlédnu od četných mechanických poškození a úbytků modelace, které jsou staršího data, tak hlavní problém je v současnosti masivní biologický porost na povrchu. Kámen je pokryt řasami, mechy a lišejníky. V některých hloubkách a v bezprostředním okolí rostou i rostliny vyššího řádu jako různé traviny, kapradí a náletové dřeviny. V některých místech je kámen narušen a jsou zde otevřené praskliny. Ale podrobně lze stav posoudit jen velmi obtížně, právě kvůli biologickému porostu pokrývajícímu většinu povrchu.

Jaké restaurátorské postupy budou následovat?
Vycházíme z výsledků výzkumného projektu NAKI Ministerstva kultury, který proběhl asi před pěti lety a také ze zkušenosti s předchozí údržbou, která ale byla bohužel přerušena. Nyní jsme se s Národním památkovým ústavem dohodli na nastavení režimu dlouhodobé spolupráce, kdy by mělo být provedeno očištění všech skulptur, konzervace narušených míst a hlavně by měl být nastaven systém pravidelné údržby a monitoringu.

Lze popsat optimální režim čištění pro udržení stavu kamene?
Cílem čištění bude odstranění nánosů nečistot a biologických porostů. V první fázi půjde o mechanické odstranění mechů a lišejníků pomocí dřevěných špachtlí a jemných kartáčků. Následně bude povrch omyt regulovanou vodní párou a ošetřen etanolem, který by měl zpomalit porůstání kamene. Budeme se snažit zvolit takovou míru čištění, která omezí porůstání povrchu biologickým napadením a umožní vyniknout detailům modelace sochařských děl. Zároveň bychom rádi zachovali určitou patinu, aby sochařská díla byla i nadále integrální součástí okolního prostředí. V dalších letech by měly následovat pravidelné prohlídky, při kterých by měly být zhruba dvakrát ročně odstraňovány případné nánosy spadlého listí a mechové porosty. Při těchto prohlídkách budou sochy také pravidelně ošetřeny nástřikem etanolu. Součástí režimu údržby by měl být i průběžný monitoring stavu, na základě kterého budou případně doporučena další opatření na ochranu tohoto mimořádně cenného sochařského souboru.

Můžete odhadnout, zda bude třeba restaurátorské doplnění některých partií?
V případě soch a reliéfů v Novém lese předpokládáme čistě konzervační přístup. Sochy jsou dochované v torzálním stavu a dnes jakoby vyrůstají ze skal a lesa. To je stav, který bychom chtěli zachovat, ale zároveň bychom chtěli maximálně prodloužit životnost těchto děl. Proto bude součástí údržby i případné zajištění trhlin nebo narušených míst. V tomto procesu by mělo být minimalizováno další poškození a současně zachováno průběžné čištění, aby les díla zcela nepohltil. Do budoucna by měly být v součinnosti se správou objektu provedeny také nějaké úpravy terénu, případně okolní zeleně, které zajistí lepší odvod vody a podobně.

Jaké další zajímavé práce a výzvy vás letos čekají?
Pokud nám to situace a Ministerstvo zdravotnictví dovolí, tak budeme při práci v našem ateliéru v Litomyšli pokračovat zejména v dlouhodobých projektech spolupráce s Národním památkovým ústavem. Máme naplánované restaurování dalších objektů ze zahrady zámku Konopiště, barokních soch z ohradní zdi zámku v Litomyšli či soch ze zámku v Uherčicích. Také budeme pokračovat v restaurování štukové výzdoby císařského sálu na zámku v Bučovicích. Kromě toho pracujeme na řadě menších objektů, jako je například Bílkův reliéf na fasádě domu v Ronově nad Doubravou. Také bychom měli letos dokončit restaurování mimořádně zajímavého polychromovaného renesančního reliéfu v Českém Rudolci.

Detaily o národní kulturní památce naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info