PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>Obnova Wenkova obchodního domu v Jaroměři

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Obnova Wenkova obchodního domu v Jaroměři

16. 1. 2023 Propamatky.info: Obnovené průčelí soudomí Obnovené průčelí soudomí | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena JAROMĚŘ (NÁCHODSKO) | Někdejší obchodní dům Wenke a syn podle projektu Josefa Gočára je jednou z nejvýznamnějších staveb architektonické moderny u nás a má statut národní kulturní památky. Zaměříme se na proces rekonstrukce stavby, která slouží jako městské muzeum.

Muzejní síť v Česku je velice hustá a převážná většina z těchto institucí sídlí v objektech, které měly původně jiný účel. Nejinak tomu je také v případě jaroměřského původně Wenkova obchodního domu čp. 295, v němž spolu se sousedním starším domem čp. 91 v Husově ulici již od roku 1947 sídlí Městské muzeum v Jaroměři. V rámci úvodní výstavy zde bylo prezentováno dílo sochařů Otakara Španiela, Josefa Wagnera a jeho bratra Václava. K významným vystaveným místním rodákům přibyl později malíř Josef Šíma.

Firmu, která se specializovala na výrobu a distribuci galanterního zboží, založil Albert Wenke v roce 1872 a brzy nato se přestěhoval se svou rodinou do Jaroměře. Z prostor původní prodejny pod náměstím se v roce 1893 nastěhovali do domu na Husově třídě, dnes pod čp. 91. Již na přelomu století začíná hledat nové prostory pro stále se zvyšující počet svých zaměstnanců.  

Architekt Josef Gočár se ve svém úvodním návrhu zaměřil na fasádu a vnitřní vybavení a zpracoval postupně několik variant. Finální podoba z dubna 1910 zahrnuje hlavní požadavky Josefa Wenka, tedy prosklené průčelí, železobetonovou konstrukci a užití sklobetonu. Několika fázemi prošlo dále řešení oken nebo balkonového patra. Události nabraly rychlý spád a 5. dubna 1910 podepisuje majitel smlouvu s firmou Hollman a spol., která stavěla železobetonovou konstrukci, za ostatní práce odpovídal stavitel Josef Máša. Železné prvky a konstrukce včetně výtahu, ocelových zábradlí nebo požární stěny dodala firma Eman Kraus z Pardubic, skla zajišťovala pražská firma Wolf a Štětka, osvětlení ztvárnil umělecký zámečník Josef Pleva, měděný obklad sloupů Josef Špona, výbava interiéru pocházela od firmy Jindřich Röhrs a nábytek byl od Jana Stibůrka z Královských Vinohrad. 16. května 1911 se konalo slavnostní otevření obchodního domu již pod dodnes užívaným čp. 295, kterého se zúčastnilo přes 3 000 lidí.

Soudomí dnešního Městského muzea v Jaroměři ležící jihozápadně od městského centra tvoří starší objekt čp. 91 z roku 1893 s omítanou novorenesanční fasádou a objekt původně obchodního domu s čp. 295. Ten představuje jednotraktový dům o třech podlažích s plochou střechou. Patrně nejcharakterističtějším znakem stavby je směrem do ulice předsazená ocelová konstrukce s prosklením, uchycená na krakorcích. Konzervativněji působí třetí nadzemní podlaží s klasickými okny s kanelovanými sloupky s obkladem z černé keramiky. Gradaci celému průčelí dodává výrazná římsa, ve své době impozantně a moderně působí především prosklená dolní část fasády se subtilním dělením. Z ploché střechy kryté asfaltovým šindelem a ohraničené nízkým terasovým zábradlím vystupuje také nízká strojovna výtahu. Průčelí směrem do dvora se vyznačuje hladkou omítkou s mírným štukovým dekorem a kovovými okny.

Přes dva roky trvající a v současnosti dokončovaná obnova soudomí včetně dvorku podle citlivě pojatého návrhu architekta Davida Vávry se uskutečnila s cílem obnovy mimo jiné kovových konstrukcí hlavního průčelí a rozšíření výstavních prostor více zohledňující architektonické hodnoty národní kulturní památky. Zásahy byly minimalizovány na nezbytnou míru a počítalo se mezi jinými s obnovou dochovaných nášlapných vrstev, doplnění některých oken v rámci zlepšení tepelněizolačních vlastností pláště a obnovila se také instalace ústředního vytápění. Dále došlo k opravě xylolitové podlahy ve druhém nadzemním podlaží, ve třetím nadzemním podlaží k doplnění původních betonových dlaždic replikami, provedení nových rozvodů sítí, k obnově stěn interiéru nebo celkovému oživení prostoru dvora, který byl dosud návštěvníkům nepřístupný a nevyužívaný. Z důvodu věrnějšího navrácení dobového charakteru obchodního domu byly doplněny pulty s regály a další nábytkové vybavení. Kovové prvky čelní fasády prošly restaurátorským zásahem podle průzkumu a návrhu Ivana Housky a monumentální lustr byl restaurován podle návrhu Ley Raisové.

Hlavní investor město Jaroměř společně s polskými partnery, městy Boleslavec a Klodsko, uspělo při žádosti o získání dotace z evropských fondů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. V projektu s názvem Centra tradičních řemesel na Cestě via Fabrilis by mělo být městu hrazeno 85 procent předpokládaných uznatelných nákladů. Město zažádá rovněž o prostředky ze státního rozpočtu. Předpokládané náklady, které činily 21 milionů korun se postupně přiblížily částce asi 30 milionů korun. Generálním dodavatelem se stala společnost RITUS, s. r. o. Termín kompletního dokončení díla a otevření návštěvníkům se předpokládá na březen roku 2023.

Celý nezkrácený text doplněný o názory architekta Davida Vávry nebo Jiřího Balského, odborného garanta z Národního památkového ústavu, si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY ZIMA 2022/2023. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete na stránce Klubu PROPAMÁTKY. Archiv starších časopisů je k dispozici ZDE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info