PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>Na výstavě Ora et lege vedou umělci dialog s učením benediktinů

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Na výstavě Ora et lege vedou umělci dialog s učením benediktinů

6. 8. 2021 Propamatky.info: Pohled do výstavy instalované v klášterní knihovně Pohled do výstavy instalované v klášterní knihovně | Foto: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena BROUMOV (NÁCHODSKO) | V benediktinském klášteře je k vidění výstavní projekt s názvem Ora et lege, v němž současní umělci svými artefakty vedou dialog s podstatou učení benediktinů. Jejich díla odkazují na historii, vědění, učení i duchovní kulturu tohoto řádu.

Umělci Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars připravili svá díla na základě diskuzí s břevnovským arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem, které vedla autorka projektu a kurátorka Monika Čejková. Název výstavy Ora et lege (Modli se a čti) je parafrází známého řádového hesla benediktinů Ora et labora (Modli se a pracuj) a odkazuje na výběr vystavujících umělců. Jedná se o autory, kteří se vedle své umělecké činnosti věnují také autorskému psaní.

Expozice postihuje několik tematických oblastí. Jeden z okruhů by se dal charakterizovat jako mediální revoluce reflektující pojem mimésis (nápodobu) a problematiku středověkých obrazů – otázku posvátna a jeho zobrazení. Další je hagiografie, která se stala prostředkem k připomenutí významu žen v katolické církvi i k reflexi jejich nerovného postavení v církevní hierarchii, jakožto i analogii o stavu společnosti obecně. Následuje aktuální téma mezináboženského dialogu ve formě kritické polemiky s hluboce zakořeněnými stereotypy o národní identitě, moci, jazyce a náboženství. Poslední okruh je výrazem rozporuplného vztahu k církvi, který na jedné straně ctí její tradici a historii, ale na druhé straně preferuje nebo vyznává humanistické ideály.

Výstavní projekt je situován jako site-specific v historických prostorách benediktinského kláštera v Broumově – v interiéru kostela sv. Vojtěcha, jeho sakristii a zádušní kapli, v konventní knihovně a refektáři kláštera. Součástí vstupného je tištěný průvodce výstavou.

Bližší informace naleznete na stránkách KLÁŠTERA BROUMOV. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info