PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>Královéhradecký kraj pravidelně vyhlašuje program na obnovu varhan

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Královéhradecký kraj pravidelně vyhlašuje program na obnovu varhan

17. 10. 2017 Propamatky.info: Příkladem úspěšné obnovy jsou také varhany v kostele sv. Prokopa v obci Přepychy. Příkladem úspěšné obnovy jsou také varhany v kostele sv. Prokopa v obci Přepychy. | Foto: Addvisor - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-4.0 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Finanční prostředky z dotačního programu Obnova historických varhan rozděluje Královéhradecký kraj od roku 2008. Podpora se vztahuje na všechny historické a umělecky cenné varhany bez ohledu na to, zda se jedná o kulturní památku, či nikoliv.

Za historické se pro účely tohoto programu považují nástroje, od jejichž výroby uplynulo ke dni podání žádosti minimálně 80 let. Výše dotačních příspěvků pro jednotlivé žadatele činí v průměru 150 tisíc korun. Při posuzování podaných žádostí jsou upřednostňovány akce, u kterých oprava již probíhá nebo je dokončována. Příkladem dlouholeté a náročné obnovy jsou varhany v kostele sv. Anny v Domově sv. Josefa v Žirči. Podařilo se opravit varhanní skříň, měchovou soustavu, hrací stůl, pedálový nástroj, varhanní pozitiv a připravuje se restaurování hlavního stroje. V roce 2019 by měly být varhany plně funkční.

Při financování oprav památek vlastníci často využívají více zdrojů. U varhan se jedná o dotace, vyhlašování veřejných sbírek, pořádání benefičních koncertů, adopce píšťal či další akce. Například při první etapě záchrany varhan v kostele sv. Anny ve Starých Bukách obec jako vlastník poskytla prostředky ze svého rozpočtu, úspěšně žádala o dotační příspěvky kraje a také uspořádala veřejnou sbírku.

Více informací naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO. V tištěné verzi je k dispozici také na úřadu hlavního města Prahy a Kraje Vysočina, stejně jako Libereckého, Královéhradeckého, Olomouckého, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Královéhradecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info