PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Zprávy z regionů>>V Kraji Vysočina přibylo několik zajímavých kulturních památek

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

V Kraji Vysočina přibylo několik zajímavých kulturních památek

28. 1. 2017 Propamatky.info: Smírčí kámen u obce Vojtěchov připomíná násilnou událost z roku 1569. Smírčí kámen u obce Vojtěchov připomíná násilnou událost z roku 1569. | Foto: Národní památkový ústav v Telči | Licence: Všechna práva vyhrazena KRAJ VYSOČINA | Smírčí kámen na Žďársku, panská sýpka v Brtnici na Jihlavsku, bývalý panský pivovar v Čechtíně na Třebíčsku a secesní dřevěný altán v Havlíčkově Brodě byly v posledním čtvrtletí roku 2016 prohlášeny za kulturní památky.

Křížový kámen nazývaný Pytlácký se nachází v lese vymezeném obcemi Zubří, Koníkov a Vojtěchov v lokalitě zvané U Pytláka. Dle legendy připomíná nešťastnou násilnou událost z roku 1569, která se bezprostředně vztahuje k dané lokalitě. Smírčí kříž či kámen je postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Souvisí s tehdejší středověkou a raně novověkou právní praxí, takzvanou smírčí smlouvou. V rámci mimosoudního vyrovnání měl provinilec mimo jiné na místě tragédie na vlastní náklady vytesat či vztyčit kříž jako trvalý symbol svého pokání a svědectví o dosažení smíru mezi příbuznými oběti.

Dvoupatrová budova vrchnostenské sýpky v Brtnici je situována do městské památkové zóny jihozápadně od areálu zámku, se kterým je historicky spjata. Urbanisticky i architektonicky hodnotná sýpka z konce 16. století je příkladem vrchnostenského hospodářského objektu na Brtnicku. Za významné můžeme také považovat původní technologické vybavení sýpky, které příkladným způsobem dokládá způsob manipulace s uskladněným materiálem. Svým stavebně-konstrukčním i architektonických pojetím zastupuje podobu vrchnostenských hospodářských areálů na Vysočině.

Pivovar v Čechtíně byl založený pravděpodobně okolo roku 1560, poprvé byl písemně zmíněn roku 1591. Na přelomu 18. a 19. století došlo k poklesu výroby piva a v roce 1884 byla jeho činnost ukončena. Po znárodnění se do pivovarských budov nastěhovala strojní a traktorová stanice a od konce 50. let 20. století v objektech hospodařilo místní zemědělské družstvo. V té době proběhly velmi necitlivé adaptace budov. Rozsáhlý trojkřídlý areál bývalého panského pivovaru s barokním štítem a relikty pivovarnického zařízení se i přes znehodnocující zásahy dochoval ve své hmotě včetně některých autentických a hodnotných prvků. I když se pivovarnické zařízení již prakticky nedochovalo, podařilo se lokalizovat bývalé části technologie provozu: máčírna, sladovna, hvozdy, varna, chladící štoky, spilka i sklepy.

Secesní dřevěný altán z konce 19. století v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě představuje hodnotný a zajímavý příklad oktogonálního hudebního altánu s vyřezávanými prvky folklórního tvarosloví. Altán se nachází severovýchodně od rybníku Hastrman a vizuálně doplňuje městský park, ve kterém jsou mimo jiné umístěny i památkově chráněné pomníky významných osobností.

Celkem bylo v roce 2016 v Kraji Vysočina prohlášeno osm kulturních památek. Kromě 2 972 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území kraje nacházejí tři městské a tři vesnické památkové rezervace, 22 městských a pět vesnických památkových zón a jedna krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč – historické jádro města, Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč – soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V TELČI.

Autor: Ilona Ampapová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info