PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Pavlem Vlkem o obnoveném chrámu sv. Markéty

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

ROZHOVOR | S Pavlem Vlkem o obnoveném chrámu sv. Markéty

26. 12. 2022 Propamatky.info: Obnovený chrám sv. Markéty Obnovený chrám sv. Markéty | Foto: Pavel Vlk | Licence: Všechna práva vyhrazena JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU (TŘEBÍČSKO) | Tři roky probíhala celková obnova chrámu sv. Markéty, který je národní kulturní památkou. Na detaily jsme se zeptali autora a manažera projektu Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii svatostánku?
Chrám sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou je nazýván barokní perlou Vysočiny a je neodmyslitelnou součástí panoramatu města. Zámek spolu s chrámem tvoří jeden z našich nejhodnotnějších barokních areálů. Za autora přestavby kostela, stejně jako zámku, je považován Jakub Prandtauer a snad se konzultačně podílel na podobě chrámové stavby i vídeňský architekt Johann Lucas von Hildebrandt. S přestavbou kostela bylo započato v roce 1716 a dokončena byla až v roce 1782. Ojedinělou částí stavby barokního kostela na Vysočině je celá krovová konstrukce kopule s dřevěnými ramenáty. Vyznačuje se raně barokním autentickým řemeslným zpracováním, které je mimořádně vzácné a unikátní. Nedílnou součástí této konstrukce je malířská výzdoba monumentální kopule chrámu sv. Markéty od Karla Františka Antonína Teppera, kterou objednal majitel jaroměřického zámku a mecenáš umění Jan Adam z Questenberka v roce 1737.

V jaké fázi se v současnosti dílo nachází?
Stavební a restaurátorská obnova byla již dokončena. Co jsme zvládli za ty tři roky náročných oprav: jednou větou největší rekonstrukci v historii chrámu a jeho neskutečnou proměnu. Druhou větou: náročnou a unikátní opravu krovové konstrukce kupole s freskou, restaurování této monumentální fresky, opravu krovů a střech věží, oratoří, chodeb, statické zajištění a odvlhčení objektu, opravu fasády, opravu interiéru, výměnu dřevěných stropů sakristií a oratoří, obnovu podlah (mramorových, cihelných, dřevěných), obnovu vřetenových schodišť, obnovu oken a dveří, výměnu elektroinstalace, ozvučení, zabezpečení a osvětlení, nové vytápění kostela včetně tepelných čerpadel, vybudování sociálního zázemí pro návštěvníky, zpřístupnění a obnovu překrásné zámecké terasy a vytvoření komunitní části, restaurování oltářů a mnoho dalších prací.

Které práce zbývá dokončit?
Co nás ještě čeká je dotažení nové expozice a digitalizace. Navržená obnova kostela počítá nejen s úpravou interiéru kostela, ale i s novým využitím a zpřístupněním některých prostor pro veřejnost. Liturgickým účelům bude i nadále sloužit vlastní chrám s presbytářem. V severní oratoři v přízemí byla zřízena nová sakristie. Původní sakristie v ose presbytáře je již obnovena v původní podobě a bude součástí rozšířené prohlídkové trasy. V severním ochozu v prvním nadzemním podlaží, severní chodbě a oratoři ve druhém nadzemním podlaží se dokončuje stálá expozice. Jižní ochoz v prvním nadzemním podlaží a přilehlá nově zpřístupněná a upravená zahradní terasa bude využita pro výstavní a multifunkční aktivity. Byla již dokončena obnova jižní věže kostela, která bude nově zpřístupněna jako vyhlídková věž s nevšedním pohledem do celé zámecké barokní zahrady.

Které fáze rekonstrukce byly dosud nejsložitější?
Nejnáročnější byla ta část obnovy řešící havarijní stav unikátní dřevěné konstrukce krovu kupole a dřevěného bednění klenby, na kterém je mimořádná interiérová nástropní freska o rozsahu přibližně 450 m2. Na ní se značně projevovaly destruktivní vady a poruchy. Aby bylo možno tento stav zvrátit, bylo nutné nejprve postavit v interiéru podpěrnou věž. O ní byly podepřeny ramenáty bednění vynášející fresku, bylo zapotřebí provést částečný transfer omítek s malbou, poté snést mohutnou osmimetrovou lucernu a provést tvarovou a hmotovou výměnu poškozených prvků krovu kupole (asi 30 m3 výměn), a poté vše vrátit nazpět. Jednalo se o unikátní operaci, která nemá ve střední Evropě obdoby. Pokud by se nám to nepodařilo opravit a zachránit, hrozilo celou dobu nebezpečí z urychlení destruktivních procesů pohybů dřevěných ramenátů a celé unikátní dřevěné kopule, které by vedlo ke zničení fresky. Tento proces by znamenal ztrátu autenticity a unikátní originality.

Jak byla obecně obnova financována a kdy se konalo jeho otevření veřejnosti?
Celkové náklady projektu Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny, činí v současnosti 107 milionů korun. Projekt byl podpořen v rámci 52. výzvy IROP – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. částkou asi 94 milionů korun. Poděkování patří též městu Jaroměřice nad Rokytnou za podporu spolufinancování ve výši 2,89 milionu korun a Kraji Vysočina za jeden milion korun. Velké díky patří též za dary obcí, firem, Biskupství brněnského a lidí dobrého srdce ve výši 7,5 milionu korun a za dary ve veřejné sbírce ve výši 1,2 milionu korun. Chrám sv. Markéty byl otevřen po náročné rekonstrukci slavnostní bohoslužbou dne 1. října 2022.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na zrodu projektu?
Tento projekt jsem před šesti lety postavil na čtyřech základních pilířích: vizi, příležitosti, odvaze a partnerství. Proto je těžké někoho vyzdvihovat, jelikož na obnově chrámu se podílelo na 200 odborníků a byla to úžasná souhra inženýringu, řemesla a restaurátorství. Jen bych k tomu asi dodal: Podařilo se nám opravit, zachránit a především proměnit unikátní chrám, který je srdcem a domovem Jaroměřických. Kéž tento proměněný chrám proměňuje i vás, návštěvníky, je nejen místem setkání s živým Bohem, ale i otevřeným a inspirativním prostorem pro lidi dobrého srdce, místem svobody, kreativity a lidství. Žijeme v době plné změn, vidíme, co už jsme dokázali. Nikdo neví, co přinese zítřek, ale jsme u toho, když jej vytváříme svojí prací, pílí, talentem a svými sny. Píšeme příběhy, kterými měníme náš kraj.

Informace o návštěvní době naleznete na stránkách ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info