PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Kraj Vysočina>>VÝSTAVA | Telč v průběhu staletí

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

VÝSTAVA | Telč v průběhu staletí

17. 8. 2017 Propamatky.info: Výstava Telč v průběhu staletí je k vidění v zámecké zahradě na státním zámku v Telči. Výstava Telč v průběhu staletí je k vidění v zámecké zahradě na státním zámku v Telči. | Foto: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči | Licence: Všechna práva vyhrazena TELČ | Národní památkový ústav a Národní zemědělské muzeum pořádá na státním zámku v Telči výstavu s názvem Telč v průběhu staletí. Do konce srpna se návštěvníci v zámecké zahradě mohou seznámit s rozvojem panství a podobou okolní krajiny od 17. století až po současnost.

Udržení honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. „Pro telčské panství byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Soustava hospodářských dvorů pak zaručovala stabilitu v systematické zemědělské produkci,“ uvedla Martina Indrová z Národního památkového ústavu, která je kurátorkou výstavy. Utváření a modelování krajiny zde probíhalo postupně a v duchu harmonického začlenění drobné architektury a uměleckých prvků do celkové kompozice panství, které bylo po staletí protknuto hlubokou vírou jeho majitelů i obyvatel samotných a významně ovlivněno i působením jezuitského řádu v Telči.

„Ani ve 21. století krajina neztratila svou malebnost. Stále tu ještě můžeme pozorovat krajinnou mozaiku doplněnou polními remízky a ostrůvky vegetace. Krajina na Telčsku vždy sloužila díky osobnostem majitelů více účelům hospodářským než reprezentativním,” doplňuje Indrová. Přesto se na Telčsku zachovalo rozčlenění krajiny na hospodářské segmenty lesa, polí, luk, i na četné památky drobné architektury, které jsou nedílně spjaté s konkrétními místy.

Výstava je jedním z výstupů projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, jehož výsledky přispěly k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Zvolené lokality zastupují z hlediska krajinářského hodnotný kulturněhistorický potenciál přitažlivý pro širokou veřejnost. Přesto zůstávaly mnohé z nich během posledního půlstoletí spíše opomenuty. Jedním z důvodů jsou dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů. Jejich okolí zůstává obvykle stranou veřejnosti. Na projektu a na přípravě výstavy se podíleli pracovníci územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU nebo FACEBOOKU.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info