PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Kraj Vysočina>>V Počátkách byla opravena fasáda rodného domu Tomáše Pešiny z Čechorodu

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

V Počátkách byla opravena fasáda rodného domu Tomáše Pešiny z Čechorodu

4. 1. 2019 Propamatky.info: Zrekonstruovaná fasáda měšťanského domu čp. 21 v Počátkách je podle pracovníků Národního památkového ústavu příkladem dobré praxe obnovy kulturního dědictví. Zrekonstruovaná fasáda měšťanského domu čp. 21 v Počátkách je podle pracovníků Národního památkového ústavu příkladem dobré praxe obnovy kulturního dědictví. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena POČÁTKY (PELHŘIMOVSKO) | V loňském roce byl obnoven vnější plášť objektu čp. 21 na Palackého náměstí, který je znám jako rodný dům Tomáše Pešiny z Čechorodu. Opravily se omítky, zrekonstruovala barevnost a zrestauroval dochovaný erb a pamětní deska.

„Záměrem opravy fasády domu byla celková rehabilitace jejího stavu. Chybějící části omítek byly plasticky doplněny, kamenné prvky očištěny a na určitých místech opatřeny ochranným vápenným nátěrem,“ konstatuje vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu Jana Musilová.

Odstraněním druhotných vrstev nátěrů byla objevena původní barevná kombinace výrazně červeného odstínu se žlutým okrem, která byla domu při obnově navrácena. Polychromované alianční erby vytvořené z mušlového vápence byly očištěny, následně byly mechanicky sejmuty druhotné barevné vrstvy a zcela nesoudržné části modelace. Výběr současných odstínů barev odpovídá heraldickému popisu jednotlivých erbů. Závěrem byl na původní místo osazen rekonstruovaný erb Tomáše Pešiny z Čechorodu opatřený nátěrem barvy v lomené bílé. Shodnou barevností bylo provedeno vytažení písma pamětní desky, která byla v úplném závěru ošetřena konzervačním prostředkem.

„Zásadní podíl na kvalitní a příkladné obnově měšťanského domu má vedení města Počátky jakožto investora. Ačkoli se nejedná o kulturní památku, zástupci města připravili velmi kvalitní zadání a při výběru zhotovitele neváhali oslovit licencované restaurátory. Majitelem objektu je město, dům slouží k obytným účelům,“ dodává Musilová. Obnova, která proběhla za využití tradičních technologií, byla podpořena z grantového projektu Fondu Vysočiny – Památkově chráněná území.

Měšťanský dům čp. 21 se nachází naproti kostelu sv. Jana Křtitele na hlavním počáteckém náměstí a představuje důležitou součást historického jádra Počátek. V 19. století zde navíc sídlil městský úřad či obecná škola. V jádru renesanční, později barokně přestavěný objekt byl stavebně upraven po požáru v roce 1821. Jeho fasáda je však dílem modernistických úprav z 20. let 20. století. Štukové motivy inspirované kubismem a rondokubismem odpovídají dochovaným architektonickým návrhům místního stavitele arch. Ladislava Novotného, jenž se podílel na mnohých dalších přestavbách či novostavbách ve městě. V centrální části průčelí domu byl zachován zdobný barokní erb pánů z Hradce i pamětní deska připomínající narození Tomáše Pešiny z Čechorodu – českého katolického duchovního, dějepisce a spisovatele.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Ilona Ampapová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info