PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Kraj Vysočina>>Konference v Telči přinesla nové poznatky o vztazích mezi řeholními institucemi a městy

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Konference v Telči přinesla nové poznatky o vztazích mezi řeholními institucemi a městy

18. 10. 2018 Propamatky.info: Historie města Telč je nedílně spjata s působením jezuitů. Historie města Telč je nedílně spjata s působením jezuitů. | Foto: Mr Hyde - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 TELČ (JIHLAVSKO) V Lannerově domě v Telči se ve dnech 24.–26. září konala mezinárodní konference Řád a město, řád a jeho mecenáši. Zúčastnilo se jí na 70 zástupců odborné i laické veřejnosti, kteří si vyměnili mnoho nových poznatků ze světa řeholních institucí.

Zvolené téma vycházelo ze situace založení jezuitské koleje v Telči, patřící k slavatovskému dominiu. Historie města je totiž s řádem Tovaryšstva Ježíšova nedílně spjata. Již třetím rokem zaměstnává také interinstitucionální badatelský tým projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Do něho patří také pracoviště Národního památkového ústavu, které ve svém sídle poskytlo zázemí konference.

V průběhu tří dní nastínili odborníci ve svých příspěvcích vztahy rozvíjející se mezi jednotlivými řády usazenými ve městech, jejich donátory a městskou komunitou. Téměř polovina referátů sledovala jezuitskou problematiku. Pojednány byly ne vždy jednoduché začátky jejich působení v mnoha městech, včetně Telče. Opomenuty nebyly ani architektura, mobiliář jezuitských chrámů a slavnosti na počest patronky města sv. Markéty. Pozornost byla věnována též literárnímu ztvárnění života osobnosti hraběnky Františky Slavatové. Srovnávací rámec poskytly příspěvky zabývající se dalšími řády ve středověku i novověku (pauláni, premonstráti, augustiniáni, dominikáni a další) na území střední Evropy.

Součástí události byla speciální přednáška na téma Řád, město a vrchnost s podtitulem Počátky jezuitského řádového domu v Telči. Široké veřejnosti byl přístupný celý program, bylo zajištěno též tlumočení z německého jazyka. Návštěvníci vyslechli referáty, hojně diskutovali a rozloučili se závěrečnou exkurzí po jezuitských stavbách ve městě Telči.

Cílem projektu je prozkoumat méně známé kapitoly z dějin města Telče týkající se působení jezuitského řádu, poznat a popsat jeho fungování ve městě v kontextu vztahů majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity. Zároveň budou odborně prostudovány a popsány zachované movité památky, mezi které patří například církevní mobiliář, obřadní textilie, vybavení jezuitské lékárny, knihy z bývalé jezuitské knihovny, obrazy jezuitských generálů a další předměty, které se vztahují k řádu nebo k tehdejším majitelům panství Slavatům z Chlumu a Košumberka.

Projekt je financován z programu NAKI na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020. Kromě Národního památkového ústavu se na výzkumu podílí Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a jeho hlavní koordinátor Historický ústav Akademie věd České republiky.

Více informací naleznete na stránkách JEZUITÉ TELČ.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info