PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Kraj Vysočina>>Konference Brownfield Třebíč 2015 aneb Chátrající pozůstatky výroby nahlížené z různých stran

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Konference Brownfield Třebíč 2015 aneb Chátrající pozůstatky výroby nahlížené z různých stran

26. 10. 2015 Propamatky.info: Konference Brownfield Třebíč 2015 se uskutečnila v areálu bývalé borovinské továrny 22. října. Konference Brownfield Třebíč 2015 se uskutečnila v areálu bývalé borovinské továrny 22. října. | Foto: TOP EXPO CZ | Licence: Všechna práva vyhrazena TŘEBÍČ | V areálu bývalé borovinské továrny se 22. října uskutečnila konference zaměřená na průmyslové dědictví. Cílem setkání bylo vzájemné pochopení soukromého a veřejného sektoru, propojení s akademickou sférou a sdílení dobrých zkušeností a osvědčených postupů.

Účastníky konference na místě přivítala eurokomisařka a třebíčská patriotka Věra Jourová. Konferenci zahájil místostarosta města Třebíče Pavel Pacal a Richard Horký, hlavní investor, strůjce rozsáhlé konverze průmyslového areálu a hostitel tohoto setkání. Odborné vstupy otevřel Petr Ullmann z UniCredit Bank, který nastínil možnosti podpory ze strukturálních fondů EU i formy a podmínky financování s výpomocí komerčních bank. Obecné zakotvení tématu brownfieldů a ukázky zahraničního vývoje přiblížil profesor Tomáš Šenberger z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Ve druhém bloku Svatopluk Zídek zastupující Český svaz stavebních inženýrů, ČKAIT a platformu Industriální stopy představil úspěšné konverze u nás, jako například pivovar Chalupník Perštejn, cukrovar Chrudim a důl Kukla v Oslavanech. Milan Šraml přiblížil ostravský Důl Hlubina, jehož konverzi na stavbu pro veřejnost osobně od počátku řídil a který je čerstvým držitelem titulu v soutěži Stavba roku.

Třetí blok byl věnován pohledu veřejné správy, zastoupené Ivonou Hájkovou z Kraje Vysočina, jejíž vstup se týkal krajské Databáze brownfieldů, a Dagmar Pacalovou za Městský úřad Třebíč, která prezentovala přístup města k regeneraci brownfieldů právě na příkladu borovinské továrny. Tu představil i Richard Horký, který později částí prostor účastníky provedl. Úspěšnou místní konverzi představil ještě Petr Řehořka, spoluautor a investor rekonstrukce a opětovného zprovoznění pivovaru Dalešice.

Na místě byla také představena činnost platformy Industriální stopy. Benjamin Fragner, zakládající člen této platformy, po konferenci zahájil výstavu Industriální topografie – architektura konverzí, Česká republika 2005–2015, která návštěvníkům představuje výběr nově využitých bývalých industriálních budov a areálů vycházející z podkladů Industriální topografie České republiky Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách pořadatele TOP EXPO CZ. Spolupořadatelem je Institut pro památky a kulturu, mediálním partnerem portál PROPAMÁTKY.

Autor: Martin Dostoupil, Jan Červinka

Zdroj: TOP EXPO CZ

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info